Em có một mảng string [] MenuItem ={"Save","Open","Save as"}
EM muốn add lên form main với menuItem file là cha của các menuitem trong mảng trên.
Giống trong notepad.
Add từng cái thì em làm được rồi nhưng em muốn load từ mảng đã có ra.
Để sau này load từ CSDL lên.
Mong các anh các chị giúp đỡ em.