mình cũng mới tìm hiểu về lập trình với csdl
mình dùng Access với Dev-C++ lập trình với API
bình thường khi truy xuất csdl với câu lệnh Select thì
chỉ có thể duyệt dữ liệu trả về theo một chiều từ đầu đến cuối
mình không biết làm thế nào để chuyển bản ghi với số thứ tự bất kỳ trong kết quả trả về của
truy vấn Select
mình tìm trên Internet thì có thấy API SQLSetStmtAttr và
SQLFetchScroll, SQLSetPos nhưng không biết tiếng anh nên chưa biết dùng
bạn nào có kinh nghiệm trong vấn đề này giúp mình với nha :-)
cảm ơn các bạn nha