Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Lập trình GUI cho mình trên Windows như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  81

  Mặc định Lập trình GUI cho mình trên Windows như thế nào?

  mình có chút ít kiến thức về C, nay muốn lập trình GUI cho windows. Bạn nào biết lập trình GUI hay MFC trên window có thể hướng dẫn cho mình step by step
  live free or die
  phamthechung0@gmail.com

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  30

  mình cũng mới tập tành về MFC nhưng nó mới mẻ quá, đến mức mà tạo 1 project hay cách viết code,... mình đều không hiểu. Mọi người có ai vui lòng cho mình xin cái yh để mình hỏi 1 số thứ được không ( minhg chỉ hỏi về mấy cái đầu đầu cơ bản thôi, vd như là trong bộ microsoft visual stdio thì lập trình MFC chọn project nào hay trong folder được tạo ra thì code viết vào file nào) :-< kể cả đến ngay viết chương trình HelloWorld rồi mà không b' chạy như thế nào thì cũng chán :|

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  81

  chương trình đầu tiên C
  C Code:
  1. #ifndef UNICODE
  2. #define UNICODE
  3. #endif
  4.  
  5. #include <windows.h>
  6.  
  7. LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
  8.  
  9. int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
  10. {
  11.     // Register the window class.
  12.     const wchar_t CLASS_NAME[]  = L"Sample Window Class";
  13.    
  14.     WNDCLASS wc = { };
  15.  
  16.     wc.lpfnWndProc   = WindowProc;
  17.     wc.hInstance     = hInstance;
  18.     wc.lpszClassName = CLASS_NAME;
  19.  
  20.     RegisterClass(&wc);
  21.  
  22.     // Create the window.
  23.  
  24.     HWND hwnd = CreateWindowEx(
  25.         0,                              // Optional window styles.
  26.         CLASS_NAME,                     // Window class
  27.         L"Learn to Program Windows",    // Window text
  28.         WS_OVERLAPPEDWINDOW,            // Window style
  29.  
  30.         // Size and position
  31.         CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
  32.  
  33.         NULL,       // Parent window    
  34.         NULL,       // Menu
  35.         hInstance,  // Instance handle
  36.         NULL        // Additional application data
  37.         );
  38.  
  39.     if (hwnd == NULL)
  40.     {
  41.         return 0;
  42.     }
  43.  
  44.     ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  45.  
  46.     // Run the message loop.
  47.  
  48.     MSG msg = { };
  49.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  50.     {
  51.         TranslateMessage(&msg);
  52.         DispatchMessage(&msg);
  53.     }
  54.  
  55.     return 0;
  56. }
  57.  
  58. LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  59. {
  60.     switch (uMsg)
  61.     {
  62.     case WM_DESTROY:
  63.         PostQuitMessage(0);
  64.         return 0;
  65.  
  66.     case WM_PAINT:
  67.         {
  68.             PAINTSTRUCT ps;
  69.             HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
  70.  
  71.             FillRect(hdc, &ps.rcPaint, (HBRUSH) (COLOR_WINDOW+1));
  72.  
  73.             EndPaint(hwnd, &ps);
  74.         }
  75.         return 0;
  76.  
  77.     }
  78.     return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
  79. }
  live free or die
  phamthechung0@gmail.com

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  731

  MFC hay WinApi cũng hay, nhưng bạn có thể xài QT, mình thấy thằng nay khá hay đó.
  Hỏi một câu thì chỉ dốt trong chốc lát.Nhưng nếu không hỏi thì bạn sẽ dốt suốt đời.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  30

  mình chỉ có 1 chương trình đơn giản cho win in ra hộp thông báo như thế này thôi
  Code:
  class CmyApp:public CWinApp
  {
  public: 
  	 BOLL InitInstance();
  };
  
  cMyApp theApp;
  
  BOLL InitInstance();
  {
    AfxMessageBox("Chuong trinh dau tien cua toi, chay the nao ??? :| ");
    return true;
  }
  nhưng mà mình không biết khởi động 1 chương trình MFC và viết code vào file nào trong foder được tạo ra. Rất mong mọi người chỉ giúp

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  7

  Mặc định Lập trình GUI cho mình trên Windows như thế nào?

  Anh có thể chỉ cho em về QT được không ạ?
  Em cũng nghe nói về nó là hay.
  ^^
  Tất cả vì mục đích học tập và khám phá!
  \ROYGBIV

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  81

  thanhga0210: mình không biên dịch được chương trình của bạn
  live free or die
  phamthechung0@gmail.com

Các đề tài tương tự

 1. Thiết kế giao diện giống Windows Explorer trên Windows XP như thế nào?
  Gửi bởi thptquochoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 27-03-2013, 12:22 PM
 2. VC++ Build ứng dụng windows 32bit trên windows 64 bits như thế nào?
  Gửi bởi thanh92_d10cn4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-05-2012, 11:42 AM
 3. compile gtk+ trên Windows như thế nào
  Gửi bởi harunaga trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 37
  Bài viết cuối: 09-01-2011, 11:36 PM
 4. Cách học hiệu quả lập trình C trên Windows như thế nào?
  Gửi bởi svcntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 09-06-2009, 08:35 PM
 5. Tìm Handle của cửa sổ tắt máy trên Windows như thế nào?
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 27
  Bài viết cuối: 18-01-2009, 05:40 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn