Mình sẽ hướng dẫn cơ bản về việc dùng Win xuất file DSDT. Mình sẽ giúp các bạn fix các lỗi khi mới xuất ra.
1) Đầu tiên các bạn lên Google gõ: Lavalys Everest , vào trang chủ download chương trình này về, chọn bản Ultimate Edition.
2) Thực hiện cài đặt, sau khi cài xong mở lên chọn Trial:


3) Click chuột phải lên thanh menu ở dưới như hình chọn ACPI Tool:
Resigzed Image


Nó sẽ hiện như sau:
Resigzed Image

Các bạn chọn Save DSDT như hình trên, chương trình sẽ lưu lại acpi_dsdt.bin
Nếu các bạn muốn xuất ra SSDT để fix Speedtep thì chọn nút Save table, nó sẽ hiện như hình:
Resigzed Image

Tất cả các file đều xuất ra đuôi .bin, các bạn chú ý là SSDT xuất hết và đổi tên nhớ có số 1, 2,3 theo thứ tự nhé.
4) Vào Mac OSX: Các bạn thực hiện đổi tất cả các đuôi bin thành aml sau đó cài chương trình DSDTSE là có thể edit được
Resigzed Image