Mình muốn in phiếu xuất hàng dùng Crystal Report khi khách hàng đặt hàng để giao hàng cho khách hàng.
Bạn nào có tài liệu hay video về cái này cho mình xin. Thank