hi anh em,

mình muốn sử dụng google maps để tính khoảng cách ( quãng đường đi ) của 2 điểm trên bản đồ thì sử dụng các hàm nào ?, cách dùng ra sao