Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: code Lọc,Xem của 2 bảng liên kết nhau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định code Lọc,Xem của 2 bảng liên kết nhau

  Ví dụ: mình có tableSinhviên(MaVS,HoTen,NamSinh,..),tableMonHoc( MaMH,TenMH,SoTiet) khi nhập mã Sinh viên vào tetbox,nhấn nút Xem hoặc Lọc thì hiển thị lên DataGridView cho mình xem gồm các thông tin như:Mã sinh viên,Tên môn học tiết
  Bạn nào có code như vậy cho minh tham khảo với,hoặc code tương tự cũng được
  Cảm ơn rất nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tinhdoncoi902 Xem bài viết
  Ví dụ: mình có tableSinhviên(MaVS,HoTen,NamSinh,..),tableMonHoc( MaMH,TenMH,SoTiet) khi nhập mã Sinh viên vào tetbox,nhấn nút Xem hoặc Lọc thì hiển thị lên DataGridView cho mình xem gồm các thông tin như:Mã sinh viên,Tên môn học tiết
  Bạn nào có code như vậy cho minh tham khảo với,hoặc code tương tự cũng được
  Cảm ơn rất nhiều
  Đơn giản chỉ là select thôi mà! Với where là cái mã đó....

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  - 2 cái bảng của bạn không có khóa ngoại liên kết với nhau thì làm sao mà " Lọc " theo ý bạn được
  - Nếu như bênh bảng tableMonHoc có cột MASV làm khóa ngoại thì chuổi truy vấn như sau

  " Select a.MASV, TEN_SV, TEN_MON, SO_TIET from tableSinhVien a, tableMonHoc b
  where a.MAVS = b.MAVS

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi latuine Xem bài viết
  - 2 cái bảng của bạn không có khóa ngoại liên kết với nhau thì làm sao mà " Lọc " theo ý bạn được
  - Nếu như bênh bảng tableMonHoc có cột MASV làm khóa ngoại thì chuổi truy vấn như sau

  " Select a.MASV, TEN_SV, TEN_MON, SO_TIET from tableSinhVien a, tableMonHoc b
  where a.MAVS = b.MAVS
  Bạn ơi đây là 2 Table của mình,bạn giúp viết code Xem,Lọc của Button
  ==>Table Sinh viên
  Create table SINHVIEN
  (
  MSSV Char(12)not null Primary Key,HOTENSV NVarchar(30)not null Default N'Chưa có Họ tên'Unique(HOTENSV),NGAYSINH DateTime Default(getDate()),--Check(AGE>=18)
  QUEQUAN NVarchar(15),PHONE Varchar(12)not null Default N'Chưa có',GIOITINH NVarchar(5)default N'Nam',
  HOCBONG int,MALOP Char(6)not null,USERS NVarchar(10)not null,MKHAU NVarchar(15)not null,QUYEN NVarchar(2)
  --Ràng buộc
  Constraint Unique_SINHVIEN_USERS Unique(USERS),
  Constraint Unique_SINHVIEN_MKHAU Unique(MKHAU),
  Constraint Check_SINHVIEN_HOCBONG Check(HOCBONG LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
  Constraint Check_SINHVIEN_PHONE Check(PHONE),
  Constraint Unique_SINHVIEN_PHONE Unique(PHONE),
  --Khóa ngoại
  Constraint FK_SINHVIEN_MALOP Foreign Key(MALOP) References LOP(MALOP)
  )
  Bạn viết dùm mình code cho Button(btnXem) nhé:đánh mã sinh viên vào textbox(txtXem),nhấn nút Xem,sẽ hiển thị lên GridView
  ==>Table Lớp
  Create Table LOP
  (
  MALOP Char(6)not null Primary Key,TENLOP NVarchar(20)not null,MANGANH Char(15)not null,MAHDT Char(5)not null
  --Khóa ngoại
  Constraint FK_LOP_MANGANH Foreign Key(MANGANH) References NGANH(MANGANH),
  Constraint FK_LOP_MAHDT Foreign Key(MAHDT) References HEDAOTAO(MAHDT)
  )
  Bạn giúp mình code Lọc nhé: khi đánh mã Sinh viên vào textbox(txtMSSV) và Mã lớp vào textbox(txtMalop) rồi nhấn Button(btnLoc) thì hiển thị ra GridView gồm:Mã sinh viên,mã lớp,Tên lớp
  Bạn giúp mình đi nhe bạn(hay bạn nhờ ai giúp 2 tuị mình với),đang rối như canh hẹ gỡ không ra
  Càm ơn bạn nhiều nhiều

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tinhdoncoi902 Xem bài viết
  Bạn ơi đây là 2 Table của mình,bạn giúp viết code Xem,Lọc của Button
  ==>Table Sinh viên
  Create table SINHVIEN
  (
  MSSV Char(12)not null Primary Key,HOTENSV NVarchar(30)not null Default N'Chưa có Họ tên'Unique(HOTENSV),NGAYSINH DateTime Default(getDate()),--Check(AGE>=18)
  QUEQUAN NVarchar(15),PHONE Varchar(12)not null Default N'Chưa có',GIOITINH NVarchar(5)default N'Nam',
  HOCBONG int,MALOP Char(6)not null,USERS NVarchar(10)not null,MKHAU NVarchar(15)not null,QUYEN NVarchar(2)
  --Ràng buộc
  Constraint Unique_SINHVIEN_USERS Unique(USERS),
  Constraint Unique_SINHVIEN_MKHAU Unique(MKHAU),
  Constraint Check_SINHVIEN_HOCBONG Check(HOCBONG LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
  Constraint Check_SINHVIEN_PHONE Check(PHONE),
  Constraint Unique_SINHVIEN_PHONE Unique(PHONE),
  --Khóa ngoại
  Constraint FK_SINHVIEN_MALOP Foreign Key(MALOP) References LOP(MALOP)
  )
  Bạn viết dùm mình code cho Button(btnXem) nhé:đánh mã sinh viên vào textbox(txtXem),nhấn nút Xem,sẽ hiển thị lên GridView
  ==>Table Lớp
  Create Table LOP
  (
  MALOP Char(6)not null Primary Key,TENLOP NVarchar(20)not null,MANGANH Char(15)not null,MAHDT Char(5)not null
  --Khóa ngoại
  Constraint FK_LOP_MANGANH Foreign Key(MANGANH) References NGANH(MANGANH),
  Constraint FK_LOP_MAHDT Foreign Key(MAHDT) References HEDAOTAO(MAHDT)
  )
  Bạn giúp mình code Lọc nhé: khi đánh mã Sinh viên vào textbox(txtMSSV) và Mã lớp vào textbox(txtMalop) rồi nhấn Button(btnLoc) thì hiển thị ra GridView gồm:Mã sinh viên,mã lớp,Tên lớp
  Bạn giúp mình đi nhe bạn(hay bạn nhờ ai giúp 2 tuị mình với),đang rối như canh hẹ gỡ không ra
  Càm ơn bạn nhiều nhiều
  - Bạn phải chiệu khó nghiên cứu các giáo trình C# + Database thêm
  Code:
  private void ShowInFomation(string maSV, string maLOP){
      string lenh = "Select MASV, b.MALOP, TENLOP from SINHVIEN a, LOP b " +
               " where a.MASV = '" + maSV + " ' " +
               " and a.MALOP = b.MALOP and b.MALOP = '" + maLOP + " ' ";
      SqlCommand sql = new SqlCommand ( lenh , [ biến kết nối với CSDL ] );
      SqlDataReader reader = sql.ExcuteReader() ;
      DataTable table = new DataTable();
      table.Load(reader);
  
      dataGridView.DataSource = table;
      reader.Close();
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định code Lọc,Xem của 2 bảng liên kết nhau

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi latuine Xem bài viết
  - Bạn phải chiệu khó nghiên cứu các giáo trình C# + Database thêm
  Code:
  private void ShowInFomation(string maSV, string maLOP){
      string lenh = "Select MASV, b.MALOP, TENLOP from SINHVIEN a, LOP b " +
               " where a.MASV = '" + maSV + " ' " +
               " and a.MALOP = b.MALOP and b.MALOP = '" + maLOP + " ' ";
      SqlCommand sql = new SqlCommand ( lenh , [ biến kết nối với CSDL ] );
      SqlDataReader reader = sql.ExcuteReader() ;
      DataTable table = new DataTable();
      table.Load(reader);
  
      dataGridView.DataSource = table;
      reader.Close();
  }
  Mình không đi theo hướng lập trình,nên chỉ thi cho qua thôi.Dù sao cảm ơn bạn rất nhiều và rất nhiều

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  467

  SQL cũng là một ngôn ngữ thôi. SQL bạn phải nắm chứ . Sao lại bảo là chỉ đi bên hướng lập trình. Lập trình cái gì mà ko có nguồn dữ liệu chứ@@.Nếu bạn có kiến thức SQL tốt thì khi viết phần mềm bạn đỡ phải xứ lí trên giao diện hơn.Khi mà ứng dụng nhiều người dùng trong mạng cục bộ chẳng hạn. Thì cái gì server có thể xử lí thì cho nó xử lí chứ máy client cùi thì ........................
  bongda24h.tv

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Đệ quy in dãy không kề nhau liên tiếp?
  Gửi bởi bobobo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 24-02-2012, 12:21 PM
 2. Database liên kết giữa 2 database của 2 ứng dụng khác nhau ?
  Gửi bởi luxubu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-01-2012, 10:33 PM
 3. lập trình và an toàn thông tin có liên quan đến nhau không?
  Gửi bởi thaihoai trong diễn đàn Đào tạo CNTT
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-11-2011, 11:55 AM
 4. Liên kết các đối tượng có cùng các sự kiện như nhau
  Gửi bởi hirameki trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-10-2011, 09:43 AM
 5. Liên kết 2 form với nhau?
  Gửi bởi hoangtukhung trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-06-2010, 03:08 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn