Doanh nghiệp của bạn đang cần:

- Hệ thống gửi và nhận email an toàn?

- Sử dụng số lượng Email lớn để giao dịch thương mại?

- Tốc độ cực nhanh - ổn định - liên tục?

- Quản lý được nội dung email của nhân viên?

FiboWeb sẽ cung cấp cho bạn Email Server No Blacklist - một giải pháp email đáp ứng được các yêu cầu trên.

Ngoài ra FiboWeb còn là đơn vduy nht ti Việt Nam bảo đảm email của bạn không lọt vào blacklist của các tổ chức chống spammail trên toàn thế giới.

Để hiểu rõ hơn về giải pháp email này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi:

Nguyễn Phạm Trúc Nguyên

Phụ trách tư vấn mảng FiboWeb

Email: nguyen.npt@fibo.vn

Đt: 0873037399 ext. 1522