Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Định dạng tiền tệ trong asp.net

  1. #1
    Ngày gia nhập
    07 2010
    Bài viết
    33

    Mặc định Định dạng tiền tệ trong asp.net

    Cái này có vẻ đơn giản mà mình làm hoài hok dc.Mình mới học về asp.net
    Mình có 1 label để hiển thị đơn giá của 1 vậy phẩm sau khi người dùng chọn xem chi tiết
    label1.text=dt.rows[0]["TongTien"].Text;Khi hiển thị ra là 20000000
    Mìny muốn hiện ra là 2,000,0000 thì làm sao?Mình có dùng String.Format mà chưa dc.Hic

  2. #2
    Ngày gia nhập
    07 2011
    Bài viết
    36

    Bạn dùng thử hàm này xem sao
    Code:
    /// <summary>
            /// Ham format number theo dinh dang thap phan
            /// NhanDT - 06/11/2009
            /// </summary>
            /// <param name="strInput"></param>
            /// <returns></returns>
            public static string FormatNumber(string _strInput)
            {
                string strInput = _strInput;
                int Length = 0;
                if (strInput.IndexOf('.') > 0)
                    Length = strInput.Length - (strInput.Length - strInput.IndexOf('.'));
                else
                    Length = strInput.Length;
                string afterFormat = "";
                if (Length <= 3)
                    afterFormat = strInput;
                else if (Length > 3)
                {
                    afterFormat = strInput.Insert(Length - 3, ",");
                    Length = afterFormat.IndexOf(",");
                    while (Length > 3)
                    {
                        afterFormat = afterFormat.Insert(Length - 3, ",");
                        Length = Length - 3;
                    }
                }
                return afterFormat;
            }
    Khi sử dụng bạn gọi như sau:

    Code:
    label1.Text = [Ten_Lop].FormatNumber(dt.rows[0]["TongTien"].Text);
    Chúc bạn thành công!

  3. #3
    Ngày gia nhập
    10 2009
    Bài viết
    149

    bubu333 thân mến.
    Để định dạng kiểu tiền tệ thì bạn có thể dùng cách này:
    string.Format("{0:0,0 VNĐ}",dt.rows[0]["TongTien"]);

  4. #4
    Ngày gia nhập
    10 2009
    Nơi ở
    Việt Nam
    Bài viết
    359

    Bingding từ csdl ra
    Code:
    <asp:Label ID="lblGiaMoi" CssClass="cssgiamoi" runat="server" Text='<%# Eval("GiaMoi","{0:0,0}") %>'></asp:Label>
    Hoặc ép về kiểu string rồi đưa về đúng kiểu mình cần
    ví dụ Tổng tiền có kiểu Double đưa về string string TongTien = dt.rows[0]["TongTien"].ToString();
    sau đó chỉ việc đưa về đúng định dạng tiền là đc: label1.text = TongTien.ToString("0,0") + " vnđ";

    Hy vọng sẽ giúp đc bạn!
    Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể gửi bài trả lời
  • Bạn không thể gửi các đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn