Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Khai báo biến Session trong Class.cs lỗi 'The name 'Session' does not exist in the current context'?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  128

  Mặc định Khai báo biến Session trong Class.cs lỗi 'The name 'Session' does not exist in the current context'?

  Mình khai báo code này trong class thì lỗi 'The name 'Session' does not exist in the current context'
  Có cần khai báo gì nữa không.

  Code:
  public static void ThemVaoGioHang(int MADC, string TENDC, int DONGIA, int SOLUONG)
    {
      DataTable datatable;
      if (Session["GioHang"] == null)
      {
        datatable = new DataTable();
        datatable.Columns.Add("MADC");
        datatable.Columns.Add("TENDC");
        datatable.Columns.Add("DONGIA");
        datatable.Columns.Add("SOLUONG");
        datatable.Columns.Add("THANHTIEN");
      }
      else
        datatable = (DataTable)Session["GioHang"];
      int dong = SPdacotronggiohang(MADC, datatable);
      if (dong != -1)
      {
        datatable.Rows[dong]["SOLUONG"] = Convert.ToInt32(datatable.Rows[dong]["SOLUONG"]) + SOLUONG;
      }
      else
      {
        DataRow dr = datatable.NewRow();
        dr["MADC"] = MADC;
        dr["TENDC"] = TENDC;
        dr["DONGIA"] = DONGIA;
        dr["SOLUONG"] = SOLUONG;
        dr["THANHTIEN"] = DONGIA * SOLUONG;
        datatable.Rows.Add(dr);
      }
      Session["GioHang"] = datatable;
    }
    public static int SPdacotronggiohang(int MADC, DataTable datatable)
    {
      int dong = -1;
      for (int i = 0; i < datatable.Rows.Count; i++)
      {
        if (int.Parse(datatable.Rows[i]["MADC"].ToString()) == MADC)
        {
          dong = i;
          break;
        }
      }
      return dong;
    }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Trên hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời
  Bài viết
  202

  Chỉ những lớp nào kế thừa từ System.Web.UI.Page thì mới có sẵn thuộc tính Session để sử dụng, còn các lớp bình thường thì bạn phải dùng HttpContext.Current.Session
  Microsoft Student Partner
  University of Information Technology - VNUHCM
  Visit my blog: My power is my mind

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  80

  Cho mình hỏi sao mình sử dụng thuộc tính HttpContext.Current.Session trong Class nó ko hoạt động
  Code:
  public Boolean KiemTraLogin(TextBox user, TextBox pass)
    {
      string str_con = ConnectDb.GetConection();
      string str_sql = "select * from KHACHHANG where tendangnhap ='" + user + "' and matkhau ='" + pass + "'";
  
  
      SqlConnection conn = new SqlConnection(str_con);
      conn.Open();
  
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(str_sql, conn);
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      if (dt.Rows.Count > 0)
      {
        //Session["username"] = dt.Rows[0]["tendangnhap"].ToString();
        //Session["quyen"] = dt.Rows[0]["idq"].ToString();
        HttpContext.Current.Session["username"] = dt.Rows[0]["tendangnhap"].ToString();
        HttpContext.Current.Session["quyen"] = dt.Rows[0]["idq"].ToString();
        return true;
      }
      else
        return false;
  
    }
  Nó ko truyền biến vào Session ???
  Thanks

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  99

  Bạn nên cho nó kế thừa từ Page thì dùng được session nhé!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  nên xây dựng thành 1 lớp riêng biệt để quản lí session thì tốt hơn.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  80

  Mặc định Khai báo biến Session trong Class.cs lỗi 'The name 'Session' does not exist in the current context'?

  nên xây dựng thành 1 lớp riêng biệt để quản lí session thì tốt hơn.
  có lẽ nên vậy thanks

Các đề tài tương tự

 1. The name xxx does not exist in the current context sửa thế nào?
  Gửi bởi _G7_ trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 18-04-2013, 01:35 PM
 2. Sự khác nhau giữa HttpContext.Current.Session và Session là như thế nào?
  Gửi bởi thvnhn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-08-2012, 10:38 AM
 3. Lỗi 'Slide Container' does not exist in the current context sửa thế nào?
  Gửi bởi phitient trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-05-2012, 12:29 PM
 4. Does not exist in the current context. Cách khắc phục ?
  Gửi bởi x1x2x3x4x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-05-2012, 11:43 AM
 5. Database Lỗi: The name 'Tang1giay' does not exist in the current context [Vấn đề quá cơ bản.Đã có nhiều]
  Gửi bởi datdao2000 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-09-2011, 09:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn