chào các bạn,
hiện mình chỉ biết sử dụng được single-user của cái CalendarView trong dotnetbar for winform, tìm hiểu mãi cái multi-user không được :(
bạn nào biết cách sử dụng multi-user của CalendarView trong dotnetbar thì xin chỉ giáo?