Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ | Thao tác với input trong C++ (Advance)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Lập trình C++ | Thao tác với input trong C++ (Advance)

  Nói về lớp I/O trong C++ thì phải nói là quá đỉnh rùi, nhưng 1 đặc tính nổi trội của C++ nữa là template metaprogram, reuse-reuse and generic-programming. Và đoạn code dưới đây là của 1 cao thủ C++ mà mình chôm được, nhưng thấy nó hay quá T_T nên đem về chia sẽ cho mọi người. Nếu các bạn đã từng mệt mỏi với cin, cin.getline, getline(cin, ). Khi user khai báo int var; mà người dùng lại vô tình nhập 1 kí tự hay chuỗi, thì đây a treat for you . If you are fan of C++, you should enjoy it
  C++ Code:
  1. //
  2. // basic_input.h
  3. //
  4. // Contains the declaration/definition of console input helper functions
  5. // that make basic console input easier for new C++ programmers.
  6. //
  7. // basic_input:
  8. //    template<typename charT, typename traits, typename T>
  9. //      inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, T& x, charT delim)
  10. //    template<typename charT, typename traits, typename Allocator>
  11. //      inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, std::basic_string<charT,traits,Allocator>& x, charT delim)
  12. //    template<typename charT, typename traits>
  13. //      inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, charT* x, std::streamsize count, charT delim)
  14. //    template<typename charT, typename traits, typename T>
  15. //      inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, T& x)
  16. //
  17. //  Returns:
  18. //    bool - true if the input succeeded, false otherwise.
  19. //
  20. //  Effects:
  21. //    This function attempts to read from the input stream into the passed in
  22. //    variable up to the specified delimiter. If the data in the stream does
  23. //    not match the expected format of the variable type, or if the character
  24. //    following the data read in is not the delimiter, then the input fails.
  25. //
  26. //    On success, the variable x contains the inputted value. On failure, the
  27. //    variable x is cleared (i.e. default-initialized).
  28. //
  29. //    On success or failure, the input stream is left in a good state and all
  30. //    characters up to and including the delimiter are removed from the stream.
  31. //
  32. //    The delimiter defaults to '\n' if not specified.
  33. //
  34. //    If the variable type is char* (or some other character pointer), and the
  35. //    delimiter has not yet been reached prior to count characters being read
  36. //    in, then the input has failed and the array pointed to by the char* will
  37. //    be filled with count characters set to null.
  38. //
  39. //  Sample usage:
  40. //    int i;
  41. //    std::cout << "Enter an int: ";
  42. //    while (!bip::basic_input(std::cin, i))
  43. //        std::cout << "Invalid int! Try again: ";
  44. //
  45. //
  46. // ignore_line:
  47. //    template<typename charT, typename traits>
  48. //    inline std::basic_istream<charT,traits>& ignore_line(std::basic_istream<charT,traits>& is, charT delim)
  49. //    template<typename charT, typename traits>
  50. //    inline std::basic_istream<charT,traits>& ignore_line(std::basic_istream<charT,traits>& is)
  51. //
  52. //  Returns:
  53. //    std::basic_istream<charT,traits>& - the stream passed in.
  54. //
  55. //  Effects:
  56. //    This function reads and discards all characters in the passed in input
  57. //    stream up to and including the first instance of the delimiter. The
  58. //    delimiter defaults to '\n' if not specified.
  59. //
  60. //  Sample usage:
  61. //    std::cout << "Press Enter to Close.\n";
  62. //    bip::ignore_line(std::cin);
  63. //
  64.  
  65. #ifndef BASIC_INPUT_H_
  66. #define BASIC_INPUT_H_
  67.  
  68. #include <istream>
  69. #include <ios>
  70. #include <string>
  71. #include <limits>
  72.  
  73. namespace bip
  74. {
  75.     template<typename charT, typename traits>
  76.     inline std::basic_istream<charT,traits>& ignore_line(std::basic_istream<charT,traits>& is, charT delim)
  77.     {
  78.         return is.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), delim);
  79.     }
  80.  
  81.     template<typename charT, typename traits>
  82.     inline std::basic_istream<charT,traits>& ignore_line(std::basic_istream<charT,traits>& is)
  83.     {
  84.         return ignore_line(is, is.widen('\n'));
  85.     }
  86.  
  87.     template<typename charT, typename traits, typename T>
  88.     inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, T& x, charT delim)
  89.     {
  90.         std::ios::fmtflags old_flags = is.flags();
  91.         if ((is >> std::noskipws >> x) && (is.eof() || is.get() == delim))
  92.         {
  93.             is.flags(old_flags);
  94.             return true;
  95.         }
  96.         is.flags(old_flags);
  97.  
  98.         x = T();
  99.         is.clear();
  100.         ignore_line(is, delim);
  101.         return false;
  102.     }
  103.  
  104.     template<typename charT, typename traits, typename Allocator>
  105.     inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, std::basic_string<charT,traits,Allocator>& x, charT delim)
  106.     {
  107.         if (std::getline(is, x, delim))
  108.             return true;
  109.  
  110.         x.clear();
  111.         is.clear();
  112.         return false;
  113.     }
  114.  
  115.     template<typename charT, typename traits>
  116.     inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, charT* x, std::streamsize count, charT delim)
  117.     {
  118.         if (is.getline(x, count, delim))
  119.             return true;
  120.  
  121.         if (is.gcount()+1 < count)
  122.             memset(x, charT(), count);
  123.  
  124.         is.clear();
  125.         ignore_line(is, delim);
  126.         return false;
  127.     }
  128.  
  129.     template<typename charT, typename traits, typename T>
  130.     inline bool basic_input(std::basic_istream<charT,traits>& is, T& x)
  131.     {
  132.         return basic_input(is, x, is.widen('\n'));
  133.     }
  134. }
  135.  
  136. #endif  // BASIC_INPUT_H_

  Driver Example :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include "basic_input.h"
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     const std::streamsize cslen = 5;
  8.     char cstyle[cslen];
  9.     std::cout << "Enter a line of text: ";
  10.     if (bip::basic_input(std::cin, cstyle, cslen, '\n'))
  11.         std::cout << "The line of text read in was: " << cstyle << std::endl;
  12.     else
  13.         std::cout << "Sorry, invalid: " << cstyle << std::endl;
  14.  
  15.     std::string s;
  16.     std::cout << "Enter a line of text: ";
  17.     bip::basic_input(std::cin, s);
  18.     std::cout << "The line of text read in was: " << s << std::endl;
  19.  
  20.     int i;
  21.     std::cout << "Enter an int: ";
  22.     if (bip::basic_input(std::cin, i))
  23.         std::cout << "The number read in was: " << i << std::endl;
  24.     else
  25.         std::cout << "Sorry, invalid int!" << std::endl;
  26.  
  27.     double d;
  28.     std::cout << "Enter a double: ";
  29.     while (!bip::basic_input(std::cin, d))
  30.     {
  31.         std::cout << "Invalid double! Try again: ";
  32.     }
  33.     std::cout << "The double read in was: " << d << std::endl;
  34.  
  35.     std::wstring ws;
  36.     std::wcout << L"Enter a line of text: ";
  37.     bip::basic_input(std::wcin, ws);
  38.     std::wcout << L"The line of text read in was: " << ws << std::endl;
  39.  
  40.     int wi;
  41.     std::wcout << L"Enter an int: ";
  42.     if (bip::basic_input(std::wcin, wi))
  43.         std::wcout << L"The number read in was: " << wi << std::endl;
  44.     else
  45.         std::wcout << L"Sorry, invalid int!" << std::endl;
  46.  
  47.     double wd;
  48.     std::wcout << L"Enter a double: ";
  49.     while (!bip::basic_input(std::wcin, wd))
  50.     {
  51.         std::wcout << L"Invalid double! Try again: ";
  52.     }
  53.     std::wcout << L"The double read in was: " << wd << std::endl;
  54.  
  55.     std::cout << "Press Enter to Close.\n";
  56.     bip::ignore_line(std::cin);
  57. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 12-03-2008 lúc 02:44 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm làm sao để set value cho thẻ input Type = 'file' trong webbrowser.
  Gửi bởi bibi_1234 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 23-02-2017, 01:43 PM
 2. 2 Day Diet Advance - Thuốc giảm cân Linh Chi công thức mới
  Gửi bởi ngocbeautyads trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-10-2012, 11:37 AM
 3. đọc 1 mảng từ file input kể cả khoản trắng trong C như thế nào?
  Gửi bởi cugaru279 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-05-2012, 09:40 PM
 4. Bạn nào học khóa Web Advance Plus Tại Backhoa-SoftWare chưa?
  Gửi bởi bang651990 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-12-2011, 05:12 PM
 5. Bán ô tô Acura MDX Advance 2011 - Giá bán: Thỏa thuận
  Gửi bởi cotiencolien trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-05-2011, 07:18 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn