Xin chào tất cả các bạn và các thành viên của diễn đàn C việt.

Hiện tại mình đang làm đồ án bằng ngôn ngữ C++ của phần windows Form Application nhưng mình có một số vấn đề không giải guyết được nên mình viết vài dòng hi vọng các bạn giúp đỡ. Nếu bạn có kiến thức về C++ Windows Form Application (CLR) thì giúp mình nhé. Hiện tại mình đang rất gấp. Bạn hãy liên lạc qua yahoo: bibi.boy_angel
Xin cảm ơn tất cả các bạn