ai co soure send 1 file txt vào mail không cho mình xin với, mình đang bí đoạn này, mấy code kiếm trên mạng mà không được.thnks nhiều