Ah, Cái này là một tính năng an toàn. Hiện tại cứ sau 30 phút bạn không dùng (ide) thì sẽ tự động logout tài khoản của bạn.

Nếu bạn soạn bài viết của mình quá lâu(hơn 30 phút) và sau khi gửi bài diễn đàn đòi hỏi bạn đăng nhập, sau khi đăng nhập có thể có một số lý do nào đó diễn đàn thông báo rằng bạn không thể gửi bài. Bạn cứ bình tĩnh nhấn vào button back trên trình duyệt của bạn để lùi lại tới khi nào bạn nhìn thấy bài soạn thảo của mình và tiếp tục gửi bài. Nếu sau khi nhấn back mà bài viết của bạn cũng biến mất thì có thể trình duyệt IE của bạn bị lỗi cookie hoặc cache, chúng tôi khuyên bạn dùng trình duyệt Firefox cho trường hợp này.