Mình sắp thi liên thông muốn làm thử 1 số đề các năm để tích kinh nghiêm . Ai có thì send mình cái . Đề của trường HUI thì càng tốt . Thank