Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: code tìm kiếm trong c#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định code tìm kiếm trong c#

  chào các bác . em dang viết một ứng dụng bằng c# mà đang gặp một vấn đề khó khăn trong tìm kiếm . để tìm kếm một chuỗi trong csdl của mình thì
  thì ok . nhưng mình không biết làm cách nào để bôi đen hay in đâm chuỗi tìm được . Mong các bạn giúp đỡ cho mình xin demo nho nhỏ nhe!

  thanks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  365

  Bạn hiển thì kết quả tìm kiếm thế nào ??
  Hiển thị tất cả và hight lighted các thông tin tìm được ???
  Nếu dùng textbox, có 3 property hỗ trợ việc này
  textbox1.SelectionStart
  textbox1.SelectionLength
  textbox1.SelectedText

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  2

  đệ đang mượn máy của bạn . máy của bạn không cài c# nên đệ mô tả cách tìm kếm của đệ bằng vb.net


  VB.NET Code:
  1.  
  2.     Dim luatdansu As CTimKiem = New CTimKiem()
  3.     Dim DataTable_sv As DataTable = luatdansu.Laynoidungdieuluat().Tables(0)
  4.     Dim dv As DataView
  5.  
  6.     Private Sub TimKiem_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  7.         XuLyXuatTieuChiTim()
  8.     End Sub
  9.     Private Sub XuLyXuatTieuChiTim()
  10.         For i As Integer = 0 To DataTable_sv.Columns.Count - 1
  11.             Cbo_tim_theo.Items.Add(DataTable_sv.Columns(i).ColumnName)
  12.             'j = i
  13.         Next
  14.     End Sub
  15.  
  16.     Private Sub Btn_hienthi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_tim.Click
  17.         Dim dv As DataView = New DataView(DataTable_sv)
  18.         Dim ChuoiLoc As String = ""
  19.         Select Case Cbo_tim_theo.SelectedItem
  20.             Case "dieu", "noidung"
  21.                 Select Case cbo_phuongthutim.SelectedItem
  22.                     Case "Tìm Chính xác"
  23.                         ChuoiLoc = Cbo_tim_theo.SelectedItem + Space(1) + cbo_phuongthutim.SelectedItem + Space(1) + "'" + txt_nhapchuoitim.Text + "'"
  24.                     Case "Tìm Gần Đúng"
  25.                         ChuoiLoc = Cbo_tim_theo.SelectedItem + Space(1) + "like '%" + txt_nhapchuoitim.Text + "%'"
  26.                 End Select
  27.         End Select
  28.         Try
  29.  
  30.             dv.RowFilter = ChuoiLoc
  31.             DataGrid_hienthi_tim.DataSource = dv
  32.         Catch ex As Exception
  33.         End Try
  34.     End Sub
  35.  
  36.     Private Sub cbo_timtheo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cbo_tim_theo.Click
  37.         Select Case Cbo_tim_theo.SelectedItem
  38.             Case "dieu", "noidung"
  39.                 cbo_phuongthutim.Items.Clear()
  40.                 cbo_phuongthutim.Items.Add("Tìm Chính xác")
  41.                 cbo_phuongthutim.Items.Add("Tìm Gần Đúng")
  42.         End Select
  43.     End Sub
  44.     Private Sub HienThi_noi_dung_vua_tim_duoc(ByVal i As Integer)
  45.         Dim dv As DataRow
  46.         Try
  47.             dv = DataTable_sv.Rows(i)
  48.             txt_hien_thi.Text = dv("NoiDung")
  49.  
  50.         Catch ex As Exception
  51.         End Try
  52.     End Sub
  53.  
  54.     '---- hien thi noi dung tim duoc ------------
  55.     Private Sub DataGrid_hienthi_tim_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGrid_hienthi_tim.Click
  56.         Dim pt As System.Drawing.Point = DataGrid_hienthi_tim.PointToClient(Windows.Forms.Cursor.Position)
  57.         Dim hti As DataGrid.HitTestInfo = DataGrid_hienthi_tim.HitTest(pt)
  58.         If (hti.Type = DataGrid.HitTestType.RowHeader) Then
  59.             txt_hien_thi.Text = DataGrid_hienthi_tim(hti.Row, 1).ToString()
  60.         End If
  61.  
  62.     End Sub
  63.  
  64.    
  65.     Private Sub txt_nhapchuoitim_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles txt_nhapchuoitim.KeyDown
  66.         If e.KeyCode = Keys.Enter Then
  67.             btn_tim.Focus()
  68.         End If
  69.     End Sub

  mong bác giúp em

  Nhớ đưa vào tag code chứ không phải là quote. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 15-03-2008 lúc 03:08 AM. Lý do: Nhắc nhở hoài

Các đề tài tương tự

 1. Code tìm kiếm nâng cao trong c#
  Gửi bởi trinhminhkhang23 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 24-08-2012, 07:29 PM
 2. code tìm kiếm trong asp.net
  Gửi bởi maiducy0911 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-04-2012, 10:12 PM
 3. Code tìm kiếm nâng cao trong form với lập trình C#. help
  Gửi bởi nothing123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 01-06-2011, 05:08 PM
 4. Code tìm kiếm dữ liệu trong Excel. Giúp mình?
  Gửi bởi lethanhminh1789 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2010, 10:01 AM
 5. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
  Gửi bởi elvish trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 09:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn