Dear các bác, em mới làm xong một dự án nhỏ bằng C#, trong dự án này em có một số file Word dạng RTF để chứa nội dung giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cho chương trình. Tuy nhiên khi em public dự án ra thì chỉ có file txt thì nằm trong mục cài đặt. còn file RTF thì ko thấy đâu và lúc cài đặt thì luôn bị báo lỗi do ko tìm thấy file này. Bác nào biết cách giải quyết chỉ em với.

Thanks all