Vấn đề như thế này

Mình thử tạo một trang Asp.net (c#) đơn giản để upload ảnh và muốn rằng khi bấm nút Browse của FileUpload thì chỉ lọc ra những ảnh .jpg, .gif, hay All file . Mong các bạn chỉ giúp cách lọc loại đuôi, thanks!!