Khi webbrowser đang load thì bình thường vẩn có thể rê chuột và click vào các đường link hay rê chuột đổi cursor, hiện chú thích.... Giờ có cách nào để khi nó đang load thì hg làm gì đươc cho đến khi nó load xog . Bạn nào biết giúp mình với, thanks nhiều