zlib là thư viện để mở các file nén kiểu .gz. Mình muốn file mà phần .gz bắt đầu ở 1 đoạn nào đó, nên phải dùng gzdopen. Nhưng khi chạy thì bị lỗi, không đọc được dữ liệu (gzread trả về -1), cả gzoffset cũng trả về -1 luôn. Nhưng mình đem đoạn mã đó sang bên DevC++ thì lại chạy đúng.
Ai biết về vấn đề này có thể giúp mình được không ?