Bên CMC Support đã đưa ra khuyến cáo và các địa chỉ để download các phần mềm:

http://support.cmclab.net/vn/ung-dun...chua-virus%29/

Xin mọi người phổ biến rộng rãi.
Cảm ơn !
TQN