Mình đang làm báo cáo tốt nghiệp bài website bán hàng cần mọi người giúp đỡ. Trang thanh toán của mình đã load được dữ liệu sản phẩm mua hàng của khách nhưng mình không thể lưu từ gridview xuống access được khi khách hàng ấn nút thanh toán mong mọi người giúp đỡ.