1. Vào Google Translate
2. Đặt chế độ dịch: Vietnamese sang English
3. Điền vào cụm từ "phó-xe-vay"
4. Mở to âm lượng hết cỡ
5. Nhấn nút "listen"

I ♥ Google "phó-xe-vay"

nguồn: muare