Mình đang gặp một vấn đề nan giải về định dạng Crosstab trong Crystal report, nếu pro nào chuyên về Report mong giúp đỡ:
1. Tùy chỉnh độ rộng cột crosstab khi chạy report (at runtime)?
2. Làm sao thể hiện columnheader cho rowfield?
Rất mong các bạn giúp đỡ!