Mình đang nghiên cứu về Event và Command trong WPF, mình đang tìm tài liệu, các vị dụ về phần này, bạn nào có những ví dụ cụ thể thì cho mình nhé. Các vị dụ về event như sự kiện có định tuyến, thì các ví dụ như sự kiện lan truyền lên, lan truyền xuống và trực tiếp....
Thanks các bạn!!!!