Thân chào các bạn !
Các bạn cho mình hỏi là làm cách nào để đọc một file word trong C# và xác định được dòng nào là định dạng nào
Ví dụ có một dòng sử dụng bool hay italy là mình có thể biết được
Cảm ơn