Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài kiểm tra khó hiểu về DSLK, nhờ mọi người vào xem hộ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Bài kiểm tra khó hiểu về DSLK, nhờ mọi người vào xem hộ

  ĐỀ KIỂM TRA CTDL1

  Lưu ý: - SV ngồi máy lẻ sẽ làm đề số 1, ngồi máy chẵn làm đề số 2.
  - Đặt tên tập tin là KT<4 số cuối MSSV>.CPP của SV. VD: KT1234.CPP
  - Lưu trên thư mục gốc Z:\
  - Ghi chú họ tên và MSSV trên đầu tập tin sourcode.
  - Ghi chú Đề số ??? (0,1,2 hoặc 3) trên đầu tập tin sourcode.


  Cho cấu trúc DSLK và một số đoạn code sau:
  C++ Code:
  1.     typedef int ElementType;
  2.     typedef struct Node
  3.     {
  4.         ElementType Element;
  5.         Node    *Next;
  6.     };
  7.  
  8.     typedef Node *PtrToNode;
  9.     typedef PtrToNode Position;
  10.     typedef PtrToNode List;
  11.    
  12.     void  Makenull_List(List  L)
  13.     {
  14.         L = new Node;
  15.         if (L== NULL){
  16.             printf("Khong du bo nho");
  17.             exit(1);
  18.         }
  19.         L->Next = NULL;
  20.     }
  21.  
  22.     int IsEmpty_List( List L )
  23.     {
  24.         return L->Next == NULL;
  25.     }
  26.  
  27.     int IsLast( List P )
  28.     {
  29.         return P->Next == NULL;
  30.     }
  31.  
  32.     Position  Locate( ElementType X, List L )
  33.     {
  34.       Position P;
  35.  
  36.       P = L->Next;
  37.       while( P != NULL && P->Element != X )
  38.           P = P->Next;
  39.  
  40.       return P;
  41.     }
  42.  
  43.     void    Delete_List( ElementType X, List L )
  44.     {
  45.         Position P, TmpCell;
  46.         P = LocatePrevious( X, L );
  47.         if( !IsLast(P) )
  48.         {
  49.             TmpCell = P->Next;
  50.             P->Next = TmpCell->Next;
  51.             free( TmpCell );
  52.         }
  53.     }
  54.  
  55.     Position    LocatePrevious( ElementType X, List L )
  56.     {
  57.         Position P;
  58.  
  59.       P = L;
  60.       while( P->Next != NULL && P->Next->Element != X )
  61.           P = P->Next;
  62.  
  63.       return P;
  64.     }
  65.  
  66.     void  Insert_List( ElementType X, List L, Position P )
  67.     {
  68.         Position TmpCell;
  69.  
  70.         /*TmpCell =(List)malloc( sizeof( struct Node ) );*/
  71.         TmpCell = new Node;
  72.         if (TmpCell == NULL){
  73.             printf("Khong du bo nho");
  74.             exit(1);
  75.         }
  76.         TmpCell->Element = X;
  77.         TmpCell->Next = P->Next;
  78.         P->Next = TmpCell;
  79.     }
  80.  
  81.  
  82.    
  83.     Position    Header( List L )
  84.     {
  85.         return L;
  86.     }
  87.  
  88.     Position       First_List( List L )
  89.     {
  90.         return L->Next;
  91.     }
  92.  
  93.     Position    Advance( Position P )
  94.     {
  95.         return P->Next;
  96.     }
  97.  
  98.     ElementType Retrieve( Position P )
  99.     {
  100.         return P->Element;
  101.     }
  (Phần câu hỏi xem trang sau)

  Thực hiện các yêu cầu sau:
  * Đề 0
  - Nhập vào danh sách các phần tử.
  - In ra danh sách vừa nhập.
  - Liệt kê các số thỏa điều kiện là có giá trị lớn hơn trị tuyệt đối của số đứng liền sau nó.
  - Liệt kê vị trí số chẵn lớn nhất.
  * Đề 1
  - Nhập vào danh sách các phần tử.
  - In ra danh sách vừa nhập.
  - Liệt kê các số chẵn thỏa điều kiện là số đứng liền sau nó cũng là là số chẵn.
  - Liệt kê vị trí của số nguyên tố cuối cùng.
  * Đề 2
  - Nhập vào danh sách các phần tử.
  - In ra danh sách vừa nhập.
  - Liệt kê các số thỏa điều kiện là có giá trị nhỏ hơn trị tuyệt đối của số đứng liền trước nó.
  - Liệt kê vị trí số lẻ nhỏ nhất nhất.
  * Đề 3
  - Nhập vào danh sách các phần tử.
  - In ra danh sách vừa nhập.
  - Liệt kê các số lẻ thỏa điều kiện là số đứng liền trước nó cũng là là số lẻ.
  - Liệt kê vị trí của số chính phương cuối cùng.
  Đây là đề nguyên bản từ giảng viên, mong mọi người hướng dẫn và cho ý kiến
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi o0johntam0o : 03-08-2011 lúc 05:59 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  18

  Đây là ổng cho sẵn cấu trúc cái danh sách liên kết, giờ bác phải tự viết hàm main() làm các bước để thực hiện yêu cầu đặt ra, em dự đoán là như thế
  Sống là phải nỗ lực hết mình, dù người ta có nói bạn Never Give Up là NGU, bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ
  Dù có thất bại, mình cũng đã cố gắng

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi xóa DSLK sau khi xử lí DSLK trong hàm.
  Gửi bởi darkboys trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-05-2013, 01:24 AM
 2. Chèn 1 node vào DSLK đôi (tăng dần ) để được 1 DSLK đôi ( tăng dần ) ?
  Gửi bởi phanxuanbanglhu trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-11-2011, 03:11 PM
 3. Chuyển từ DSLK đơn sang DSLK kép
  Gửi bởi thaihoa91 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-05-2011, 07:47 PM
 4. Code cài đặt DSLK đơn vòng và kép vòng trên C++. Thêm 1 phần tử sau 1 phần tử trong DSLK đơn/kép
  Gửi bởi hoanghieu.fit.hcmus trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 02:54 PM
 5. Hỏi tí về DSLK
  Gửi bởi manutd1988 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-11-2007, 02:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn