Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài Tập số nguyên tố trong c# đây

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  3

  Smile Bài Tập số nguyên tố trong c# đây

  Hôm nay mình muốn chia sẻ một bài tập mà mình đã làm được code chưa được hay lắm mọi người đừng chê nha!
  Đề bài là nhập vào một số rồi in ra dãy số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng số đó
  Code phần asp.net
  HTML Code:
  1. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="SNT.aspx.cs" Inherits="SNT" %>
  2.  
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  4.  
  5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  6. <head runat="server">
  7.     <title>Untitled Page</title>
  8. </head>
  9.     <form id="form1" runat="server">
  10.     <div>
  11.     <table>
  12.     <tr>
  13.     <td><b>Nhập số</b></td>
  14.     <td style="width: 260px"><asp:TextBox runat="server" ID="txtso" /></td>
  15.     </tr>
  16.     <tr>
  17.     <td colspan="2"><asp:Label runat="server" ID="lbso" /></td>
  18.     </tr>
  19.     <tr>
  20.     <td colspan="2"><asp:Button runat="server" ID="BTIn" Text="Kết quả" OnClick="BTIn_Click" /></td>
  21.     </tr>
  22.     </table>
  23.     </div>
  24.     </form>
  25. </body>
  26. </html>

  Code phần asp.net.cs
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Configuration;
  4. using System.Collections;
  5. using System.Web;
  6. using System.Web.Security;
  7. using System.Web.UI;
  8. using System.Web.UI.WebControls;
  9. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  10. using System.Web.UI.HtmlControls;
  11. using System.Text;
  12. public partial class SNT : System.Web.UI.Page
  13. {
  14.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  15.     {
  16.  
  17.     }
  18.     protected void BTIn_Click(object sender, EventArgs e)
  19.     {
  20.         int So = 0;
  21.         int s = 0;
  22.         if(txtso.Text.Trim().Length==0)
  23.         {
  24.             lbso.Text="Vui lòng nhập số";
  25.             return;
  26.         }
  27.         if(!int.TryParse(txtso.Text.Trim(),out So))
  28.         {
  29.             lbso.Text="Bạn vui lòng chỉ nhập số";
  30.             return;
  31.         }
  32.         else
  33.         {
  34.             StringBuilder sb = new StringBuilder();
  35.  
  36.             for (int i = 0; i <=So; i++)
  37.             {
  38.                 if(KTSNT(i))
  39.                 {
  40.                     sb.Append(i+" ,");
  41.                     s += i;
  42.                 }
  43.  
  44.                 lbso.Text = sb.ToString() + "Tổng các số nguyên tố là" + (s);
  45.              
  46.             }
  47.         }
  48.  
  49.     }
  50.     bool KTSNT(int i)
  51.     {
  52.         int j = 0;
  53.         for ( j = 2; j < i; j++)
  54.         {
  55.             if (i % j == 0)
  56.             {
  57.                 break;
  58.             }
  59.         }
  60.         if (i == j)
  61.         {
  62.             return true;
  63.         }
  64.         else
  65.         {
  66.             return false;
  67.         }
  68.     }
  69. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  136

  Hay,cảm ơn bạn nhé

  Cộng đồng Csharp Việt Nam

Các đề tài tương tự

 1. Tối ưu Code nhập số nguyên dương rồi đảo ngược số nguyên dương vừa nhập trong C
  Gửi bởi tyrant trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 21-06-2018, 06:19 PM
 2. Kiểm tra xem trong mảng các số nguyên có tồn tại số nguyên lẻ hayko?
  Gửi bởi caphetim trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 06-05-2013, 03:56 PM
 3. Database cách nhập nhiều nguyên liệu cho một món ăn trong một form quản lý nguyên liệu món ăn
  Gửi bởi mamachue92 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 31-10-2012, 09:55 AM
 4. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 5. tìm số nguyên tố có trong mảng 2 chiều, tính tổng các số nguyên tố đó??
  Gửi bởi lesliuton01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 08-06-2010, 10:21 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn