Mình sắp thi rồi mà ôn chưa tới đâu cả , Bác Nào có lòng tốt Share Đề Thi Trắc Nghiệm KTLT +CTDL em tham khảo với , Thak các bác nhiều ....nhiêu!!!