Chào mọi người, Long đang tìm hiểu về database, ngang đoạn trên title thì bí, GOOGLE thần chưởng thì ra 1 đám "database manipulation in connected and disconnected fashion" nhưng đọc vào chẳng hiểu gì cả. Có ai hiểu về vấn đề này giúp Long vài dòng với. Cám ơn nhiều.