em đang sử dụng tool flash ImageUploaderFlash để up nhiều Image cùng một lúc nhưng em không bít lưu vào CSDL làm sao.Pro nào bít chỉ dùm em với
-ImageUploaderFlash lưu hình ảnh vào 1 Fonder, ở đây của e là Fonder:Image.Không lưu từ ImageUploaderFlash vào CSDL dc thi chỉ dùm em cách up 1 fonder hinh len DataList cũng dc.Đưa từ CSDL lên DataList thi em bít con fonder thua lun.HELP ME!!!