Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: ý nghĩ của StringBuilder trong C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  tphcm
  Bài viết
  227

  Mặc định ý nghĩ của StringBuilder trong C#?

  mấy anh cho em hỏi ý nghĩ của 1 vô lệnh :
  StringBuilder sb = new StringBuilder();//dùng để làm gì

  sb.Append(....);//dùng để làm gì

  OleDbDataReader reader = kn.ExecuteReader("select * from menu"); //dùng để làm gì

  int.Parse(reader[0]).ToString() ; // ý nghĩa là gì

  DataTable dt = new dattable();

  dt.row[i][0]//ý nghĩa là gì

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  /Users/richtran
  Bài viết
  103

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  DataTable dt = new dattable(); : New 1 table (bảng)

  dt.row[i][0]//ý nghĩa là gì : (bảng thì có dòng và cột [i][0] giá trị dòng i cột 0 (cột đầu tiên)
  OleDbDataReader reader = kn.ExecuteReader("select * from menu"); : tìm tài liệu về datareader mà đọc

  int.Parse(reader[0]).ToString() ; // ý nghĩa là gì int.parse dùng để convert 1 xâu về sô nguyên vậythôi! có gì đâu
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  tphcm
  Bài viết
  227

  public class ketnoi
  {

  public OleDbConnection chuoiketnoi()
  {
  string kn;
  kn = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=App_Data\\banhang.mdb";
  return new OleDbConnection(kn);
  }
  public DataTable laytable(string sql)
  {
  OleDbConnection c = chuoiketnoi();
  c.Open();
  OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sql, c);
  DataTable tb = new DataTable();
  da.Fill(tb);
  c.Close();
  return tb;
  }
  public void ExecuteNonQuery(string sql)
  {
  OleDbConnection c = chuoiketnoi();
  c.Open();
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, c);
  cmd.ExecuteNonQuery();
  c.Close();
  cmd.Dispose();
  }
  public string ExecuteScalar(string sql)
  {
  OleDbConnection c = chuoiketnoi();
  c.Open();
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, c);
  string kq;
  kq = cmd.ExecuteScalar().ToString();
  c.Close();
  cmd.Dispose();
  return kq;
  }
  public OleDbDataReader ExecuteReader(string sql)
  {
  OleDbConnection c = chuoiketnoi();
  c.Open();
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, c);
  OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  return reader;
  }
  }
  ketnoi kn = new ketnoi();
  public void ghisitemap()
  {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append("<?xml version=" + "'1.0'" + "encoding=" + "'utf-8'" + "'?>'");
  sb.Append("\n<siteMap xmlns='" + "http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" + "'>");
  sb.Append("\n<siteMapNode url=" + "''" + "title=" + "''" + " description=" + "''" + ">");
  OleDbDataReader reader = kn.ExecuteReader("select * from menu");
  while (reader.Read())
  {
  DataTable dt = kn.laytable("select idmenu,tenmenu from menu where VT=" + int.Parse(reader[0].ToString()) + "");
  if (dt.Rows.Count > 0)
  {
  sb.Append("\n<siteMapNode url='" + reader[2].ToString() + "' title='" + reader[1].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
  for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
  {
  sb.Append("\n<siteMapNode url='" + dt.Rows[i][1].ToString() + "' title='" + dt.Rows[i][0].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
  }
  sb.Append("\n</siteMapNode>");
  }
  else
  {
  if (int.Parse(reader[0].ToString()) != 0 && int.Parse(reader[3].ToString()) == null)
  {
  sb.Append("\n<siteMapNode url='" + reader[2].ToString() + "' title='" + reader[1].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
  }
  }
  sb.Append("</siteMapNode>");
  sb.Append("</siteMap>");
  File.WriteAllText(Server.MapPath("menu.sitemap").T oString(), sb.ToString());
  }
  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (int.Parse(DropDownList1.SelectedValue.ToString()) == 0)
  {
  kn.ExecuteNonQuery("insert into menu(tenmenu,url) values('" + TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + "')");
  ghisitemap();
  }
  else
  {
  kn.ExecuteNonQuery("insert into menu values('" + TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + "','" + int.Parse(DropDownList1.SelectedValue.ToString()) + "')");
  ghisitemap();
  }
  Response.Redirect("Default.aspx");

  }
  cho hỏi dòng code này có vấn đề gì không mà sao khi em cho chạy nó báo lỗi:
  Warning 1 The result of the expression is always 'false' since a value of type 'int' is never equal to 'null' of type 'int?' E:\WebSite1\ql.aspx.cs 43 61 E:\WebSite1\
  Warning 2 Unreachable code detected E:\WebSite1\ql.aspx.cs 45 21 E:\WebSite1\
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thuan : 05-08-2011 lúc 11:14 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Thao tác với lớp StringBuilder trong lập trình C#
  Gửi bởi neverland87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-07-2015, 07:09 PM
 2. Làm quen với 2 lớp String và StringBuilder qua ví dụ
  Gửi bởi luc13aka47 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình Java
  Trả lời: 51
  Bài viết cuối: 09-03-2014, 03:18 AM
 3. Công nghệ mới giúp ứng dụng tinh nghệ trong ngăn ngừa và điều trị ung thư
  Gửi bởi vesim trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-08-2011, 02:39 PM
 4. Kiểu dữ liệu xâu thay đổi được StringBuilder?
  Gửi bởi tuan88hy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-12-2010, 09:32 AM
 5. StringBuilder trên C#, cách sử dụng StringBuilder trên C#
  Gửi bởi mouseover trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-05-2009, 03:48 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn