Cho mình hỏi. Mình thấy có một trang web php, khi hiển thị bình thường lên thì nó hiển thị tiếng việt là 1. Bé Sơ Sinh. Nhưng khi mình vào xem source của nó thì nó lại ghi là 1. Bé Sơ Sinh

Cho mình hỏi là có cách là để chuyển từ 1. Bé Sơ Sinh -> Bé Sơ Sinh để hiển thị cho đúng trên ứng dụng của mình được không.