Câu trả lời ngắn gọn là một bước tại một thời điểm. Kế hoạch một thay đổi trụ sở là không bao giờ dễ dàng, nhưng với quy hoạch cẩn thận và chuẩn bị đầu bạn sẽ sớm được trang bị để đảm nhận nhiệm vụ và kế hoạch di chuyển văn phòng của bạn thành công.
Nhiệm vụ thiết thực cho Kế hoạch di dời văn phòng của bạn
Bất kể kích thước của doanh nghiệp của bạn, một khi quyết định chuyển văn phòngđã được thực hiện, một di chuyển hệ thống Văn phòng Kế hoạch phải được tạo ra để đạt được mục đích với gián đoạn tối thiểu để kinh doanh hàng ngày và năng suất.
Bước đầu tiên của kế hoạch di chuyen van phong của bạn là download miễn phí Văn phòng Kế hoạch dự án tái định cư . Kế hoạch này nêu bật những yếu tố quan trọng bạn cần phải xem xét khi di chuyển văn phòng để giúp bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến một kế hoạch di chuyển văn phòng.
Dưới đây là một số nhiệm vụ thực tế để kick bắt đầu dự án di chuyển văn phòng của bạn và giúp hoạch định một di chuyển văn phòng; -
• Bắt đầu bằng cách xác định những ngày quan trọng mà sẽ xác định khung thời gian của việc di dời văn phòng
• Thành lập văn phòng mới không gian của bạn yêu cầu
• Xác định một chuyển văn phòng ngân sách dựa trên những yêu cầu
• Chọn một văn phòng di chuyển nhóm dự án để quản lý các khía cạnh khác nhau của quá trình thay đổi trụ sở
• Bổ nhiệm chuyên môn phù hợp di chuyển các chuyên gia văn phòng để giúp đỡ và tư vấn cho bạn với các bộ phận cấu thành của văn phòng di chuyển
• Công ty xem xét / truyền thông
Lời khuyên để chuẩn bị di dời văn phòng của bạn
Để di dời các doanh nghiệp của bạn thành công, không chỉ làm bạn yêu cầu được xác định Văn phòng Kế hoạch dự án tái định cư , nhưng bạn cũng cần để có thể theo dõi các kế hoạch đó. Các dứt khoát và toàn diện Văn phòng Chuyển Danh mục kiểm tra bao gồm mọi khía cạnh của một di chuyển văn phòng, từ lập kế hoạch và chuẩn bị di chuyển văn phòng, phải qua thực tế di chuyển trong ngày và xa hơn nữa. Bằng cách sử dụng các chuyển văn phòng Danh sách kiểm tra , bạn sẽ có thể điều hướng của công ty bạn thông qua một văn phòng di dời thành công, và kế hoạch di chuyển văn phòng của bạn với sự tự tin.
Đừng quên đọc cần thiết của chúng tôi di dời Văn phòng Mẹo rằng sẽ bắt đầu di chuyển văn phòng của bạn và chuẩn bị cho bạn để quản lý dự án di dời văn phòng của bạn với sự tự tin.

Thay đổi địa điểm văn phòng - bắt đầu từ đầu
Yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch chuyển văn phòng thành công là bắt đầu từ đầu. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu quá trình chuyển văn phòng và bạn cũng sẽ cần phải cho phép cho thêm thời gian khi mọi thứ không đi theo kế hoạch.
Kế hoạch một thay đổi trụ sở
Kế hoạch một thay đổi trụ sở đòi hỏi một nỗ lực của nhóm và bất cứ ai đã từng được tham gia vào di chuyển văn phòng đều biết rằng một nỗ lực hợp tác là cần thiết cho một văn phòng di chuyển thành công. Có những người chủ chốt bạn cần phải tham gia vào di chuyển văn phòng của bạn, và một cách tiếp cận hợp tác sẽ giúp đỡ để đạt được một sự chuyển tiếp văn phòng di chuyển mượt mà.
Cuối cùng, hãy nhớ không có gì sẽ giúp bạn có kế hoạch di chuyển văn phòng của bạn tốt hơn so với của chúng tôi miễn phí và thực tế danh sách kiểm tra, hướng dẫn và các công cụ tương tác . Họ đã được thử nghiệm và chúng tôi biết họ làm việc!