Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: không chép được menu vào sitemap

  1. #1
    Ngày gia nhập
    03 2010
    Nơi ở
    tphcm
    Bài viết
    227

    Mặc định không chép được menu vào sitemap

    public void ghisitemap()
    {
    string kn;
    kn = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" + Server.MapPath("App_Data\\banhang.mdb");
    OleDbConnection c = new OleDbConnection(kn);
    c.Open();
    string chuoitruyvan;
    chuoitruyvan = "select * from menu";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    cmd.Connection = c;
    cmd.CommandText = chuoitruyvan;
    OleDbDataReader d;
    d = cmd.ExecuteReader();
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.Append("<?xml version="+"'1.0'"+ "encoding="+"'utf-8'" + "?>");
    sb.Append("\n<siteMap xmlns="+"'http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'"+">");
    sb.Append("\n<siteMapNode url=" + "''" + "title=" + "''" + " description=" + "''" + ">");
    while (d.Read())
    {
    OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(chuoitruyvan, c);
    DataTable tb = new DataTable();
    da.Fill(tb);
    if (tb.Rows.Count > 0)
    {
    sb.Append("\n<siteMapNode url='" + d[2].ToString() + "' title='" + d[1].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
    for (int i = 0; i < tb.Rows.Count; i++)
    {
    sb.Append("\n<siteMapNode url='" + tb.Rows[i][1].ToString() + "' title='" + tb.Rows[i][0].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
    }
    sb.Append("\n</siteMapNode>");
    }
    else
    {
    if (int.Parse(d[0].ToString()) != 0 && d[3].ToString() == "")
    {
    sb.Append("\n<siteMapNode url='" + d[2].ToString() + "' title='" + d[1].ToString() + "' description=" + "''" + "/>");
    }
    }
    }
    sb.Append("\n</siteMapNode>");
    sb.Append("\n</siteMap>");
    File.WriteAllText(Server.MapPath("menutop.sitemap" ).ToString(), sb.ToString());
    c.Close();
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    string kn;
    kn = "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" + Server.MapPath("App_Data\\banhang.mdb");
    OleDbConnection c = new OleDbConnection(kn);
    c.Open();
    OleDbCommand m = new OleDbCommand();
    m.Connection = c;
    m.Parameters.Add("a1", TextBox1.Text);
    m.Parameters.Add("a2", TextBox2.Text);
    string chuoitruyvan;
    if (int.Parse(DropDownList1.SelectedValue.ToString()) == 0)
    {
    chuoitruyvan = "insert into menu (tenmenu,url) values (a1,a2)";

    }
    else
    {
    m.Parameters.Add("a3",int.Parse(DropDownList1.Sele ctedValue.ToString()));
    chuoitruyvan = "insert into menu(tenmenu,url,vt) values(a1,a2,a3)";
    }
    m.CommandText = chuoitruyvan;
    try
    {
    ghisitemap();
    m.ExecuteNonQuery();
    c.Close();
    Response.Redirect("Default.aspx");
    }
    catch(Exception ex)
    {
    Response.Write("Thông báo lỗi " + ex.Message);
    }
    c.Close();
    }
    Mấy anh cho em hỏi dòng code như vậy có lỗi gì không mà sao khi em chạy nó bị báo lỗi hết.Khi em nhập tên menu và url thì nó bị báo lỗi bên sitemap nhưng vẫn có thể nhập vào csdl .Nó báo lỗi như thấy này:
    Configuration Error
    Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

    Parser Error Message: The XML sitemap config file /WebSite2/menutop.sitemap could not be loaded. 'encoding' is an unexpected token. The expected token is '?>'. Line 1, position 20.

    Source Error:

    Line 1: <?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
    Line 2: <siteMap xmlns='http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'>
    Line 3: <siteMapNode url=''title='' description=''>
    Rồi khi em mở sitemap lên thì nó hiện ra 1 loạt danh sách menu dài lắm giống như vậy nè:
    <?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
    <siteMap xmlns='http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'>
    <siteMapNode url=''title='' description=''>
    <siteMapNode url='' title='' description=''/>
    <siteMapNode url='' title='1' description=''/>
    <siteMapNode url='Trang Chủ' title='2' description=''/>
    <siteMapNode url='Tin Tức' title='3' description=''/>
    <siteMapNode url='Khuyến Mãi' title='4' description=''/>
    <siteMapNode url='Điện Thoại' title='5' description=''/>
    <siteMapNode url='Sản Phẩm' title='6' description=''/>
    <siteMapNode url='Điện Thoại Di Động' title='7' description=''/>
    <siteMapNode url='Linh Kiện Điện Thoai' title='8' description=''/>
    <siteMapNode url='Đăng Ký Thành Viên' title='9' description=''/>
    <siteMapNode url='Đăng Nhập' title='10' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='14' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='15' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí ' title='16' description=''/>
    <siteMapNode url='giai tri' title='17' description=''/>
    <siteMapNode url='' title='18' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='19' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='20' description=''/>
    </siteMapNode>
    <?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
    <siteMap xmlns='http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0'>
    <siteMapNode url=''title='' description=''>
    <siteMapNode url='' title='' description=''/>
    <siteMapNode url='' title='1' description=''/>
    <siteMapNode url='Trang Chủ' title='2' description=''/>
    <siteMapNode url='Tin Tức' title='3' description=''/>
    <siteMapNode url='Khuyến Mãi' title='4' description=''/>
    <siteMapNode url='Điện Thoại' title='5' description=''/>
    <siteMapNode url='Sản Phẩm' title='6' description=''/>
    <siteMapNode url='Điện Thoại Di Động' title='7' description=''/>
    <siteMapNode url='Linh Kiện Điện Thoai' title='8' description=''/>
    <siteMapNode url='Đăng Ký Thành Viên' title='9' description=''/>
    <siteMapNode url='Đăng Nhập' title='10' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='14' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='15' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí ' title='16' description=''/>
    <siteMapNode url='giai tri' title='17' description=''/>
    <siteMapNode url='' title='18' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='19' description=''/>
    <siteMapNode url='Giải Trí' title='20' description=''/>
    </siteMapNode>
    Nó chép hết những gì có trong csdl của em nhiều lần mà không hiện lên được trên menu

  2. #2
    Ngày gia nhập
    01 2009
    Bài viết
    165

    Bạn thử bỏ "encoding='utf8'" đi xem sao.

  3. #3
    Ngày gia nhập
    03 2010
    Nơi ở
    tphcm
    Bài viết
    227

    không được bạn ơi.Mình không chép những dữ liệu qua sitemap được.Bạn giúp dùm mình cái

  4. #4
    Ngày gia nhập
    04 2010
    Nơi ở
    Hà Nội
    Bài viết
    22

    Bạn đặt url cho đúng nhé và mỗi url chỉ có 1. Bạn thử đi nhé .
    Với lại cái encoding bạn cách nó ra nhé
    Code:
    Line 1: <?xml version='1.0'encoding='utf-8'?>
    Lê Văn Long

  5. #5
    Ngày gia nhập
    03 2010
    Nơi ở
    tphcm
    Bài viết
    227

    em sửa rồi nhưng không được .Anh có thể demo giúp em được không

  6. #6
    Ngày gia nhập
    04 2011
    Bài viết
    17

    Mặc định không chép được menu vào sitemap


Các đề tài tương tự

  1. Tạo Menu trong asp.net Bằng SiteMap và Menu Mọi người có hay sài ?
    Gửi bởi truongnam0240 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 01-07-2013, 05:41 AM
  2. Dựng 1 menu Asp.net bằng thẻ <ul> <li> hay Control [ Menu , SiteMap , Repeater , Treeview]
    Gửi bởi teodainhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 30-05-2013, 01:04 PM
  3. Menu sitemap lỗi Expand trên chorme
    Gửi bởi nguyenhuybl46 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 16-04-2012, 07:55 AM
  4. Cách phân quyền cho Menu làm bằng sitemap ?
    Gửi bởi tomcat trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 22-06-2011, 09:29 PM
  5. Lỗi ko load được Sitemap ra menu
    Gửi bởi pvtam2a trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 20-05-2011, 07:48 AM

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể gửi bài trả lời
  • Bạn không thể gửi các đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn