Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Lỗi DataGridView Default Error Dialog

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định Lỗi DataGridView Default Error Dialog

  Khi mình chuyển các colum trong DataGridView về tiếng việt. Trong DataGridView có 2 colum GioiTinh và MaKhoa mình chuyển về dạng DataGridViewComboBoxColumn thì nó báo lỗi.
  Mình có chuyển các câu lệnh vào
  Code:
  private void dataGridViewSinhVien_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e)
  Nhưng kết quả là không load đc CSDL lên 2 DataGridViewComboBoxColumn đó.

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using Windown_NC_3_Tier_Demo.BusinessLogic;
  9.  
  10. namespace Windown_NC_3_Tier_Demo
  11. {
  12.     public partial class frmquanlisinhvien : Form
  13.     {
  14.         private SinhVienBUS SvBUS = new SinhVienBUS();
  15.         private KhoaBUS khoaBUS = new KhoaBUS();
  16.         public frmquanlisinhvien()
  17.         {
  18.             InitializeComponent();
  19.         }
  20.  
  21.         private void frmquanlisinhvien_Load(object sender, EventArgs e)
  22.         {
  23.             dataGridViewSinhVien.DataSource = SvBUS.Laydanhsachsinhvien();
  24.  
  25.             cboMaKhoa.DataSource = khoaBUS.LayDSKhoa();
  26.             cboMaKhoa.DisplayMember = "TenKhoa";
  27.             cboMaKhoa.ValueMember= "MaKhoa";
  28.  
  29.             cboGioiTinh.DataSource = SvBUS.LayDSgioitinh();
  30.             cboGioiTinh.DisplayMember = "NameGT";
  31.             cboGioiTinh.ValueMember = "GioiTinh";
  32.  
  33.             colGioiTinh.DataSource = SvBUS.LayDSgioitinh();
  34.             colGioiTinh.DisplayMember = "NamGT";
  35.             colGioiTinh.ValueMember = "GioiTinh";
  36.             colMaKhoa.DataSource = khoaBUS.LayDSKhoa();
  37.             colMaKhoa.DisplayMember = "TenKhoa";
  38.             colMaKhoa.ValueMember = "MaKhoa";
  39.  
  40.  
  41.             dataGridViewSinhVien.DataSource = SvBUS.Laydanhsachsinhvien();
  42.         }
  43.        
  44.  
  45.     }
  46. }
  Mong mọi người giúp mình với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi cchangkhongayngo : 09-08-2011 lúc 03:05 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Bài viết
  10

  Dữ liệu của column combobox không hợp lệ. Không liên quan gì đến đoạn code bạn viết. Xem lại cách design của gridview.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  An Giang
  Bài viết
  502

  Sau khi đỗ dữ liệu vào Comboxbox rùi bạn tiếp tục đỗ dữ liệu vào DataGridView.

Các đề tài tương tự

 1. set default trong datagridview như thế nào?
  Gửi bởi wintervt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-03-2012, 08:35 PM
 2. Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-07-2011, 02:21 PM
 3. Error 1 fatal error LNK1000: Internal error during IncrBuildImage?
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-11-2010, 09:22 PM
 4. error heap khi create nhiều modeless dialog
  Gửi bởi gaconchip trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-10-2010, 03:46 PM
 5. làm sao để khắc phục lỗi dataGridView Default Error Dialog
  Gửi bởi DNK90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-06-2010, 10:50 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn