Em có một trang .aspx và có:
textbox - name
textbox - mail
textbox - comment
button - submit

->> mình muốn mỗi khi ấn vào nút button thì các thông tin ở phía dưới được hiển thi ở phía trên.
và lưu trực tiếp thẳng vào page.
>>> mình ko rõ là khi giải quyết cái này thì nên làm như thế nào thì hợp lý hơn. Vì nếu muốn xóa comment đấy đi thì nên làm như thế nào.

Cái này làm về Script và html nhưng em ko rành lắm, ae nào biết chỉ em với ạ.