Tình hình là mình đang chạy ASP.NET ngon lành trên VS 2010 .Chẳng biết nghịch cái gì mà bây giờ không chạy được nữa .Nó cứ báo lỗi :"Unable to lunch ASP.NET Development Server ".Đọc mấy chỗ thấy chỉ cách nhưng làm mãi không được.Thử Repair lại VS 2010 nhưng vẫn không ăn thua.

Có bác nào giải quyết được lỗi này rồi xin chỉ giúp cách khắc phục.
Cảm ơn nhiều .