mình vừa cài xong CentOS trên VMware, không hiểu tại sao không thể nào chạy được lệnh useradd.
mình đã đọc man rùi nhưng cũng không được.
Code:
useradd -d qhhqnavy