Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Tìm các số nguyên tố và in ra các số nguyên tố theo thứ tự từ 1 đến n.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  2

  Wink Tìm các số nguyên tố và in ra các số nguyên tố theo thứ tự từ 1 đến n.

  Ví dụ nếu nhập n=4 thì các số in ra là 1 2 3 5. n=6 thì in ra 1 2 3 5 7 11.
  Đây là đoạn code của mình các bạn chỉ giùm sai chỗ nào ?
  Code:
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  	int n,i,j,b=0,c=0;
  	int a[100];
  	printf("Enter positive integer number: ");
  	scanf("%d",&n);
  	while (n<=0)
  	{
  		printf("Enter positive integer number: ");
  		scanf("%d",&n);
  	}
  	for ( i=2;i<=10000;i++ )
  	{	
  		for ( j=1;j<=i;j++ )
  		{
  			if ( i%j==0 )
  				b=b+1;
  		}
  		if ( b==2 )
  		{
  			c=c+1;
  			a[c]=i;
  		}
  	}
  	for ( i=1;i<=n;i++ )
  		printf ( "no.%d: %d\n",i,a[i] );
  	return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  687

  tặng bạn nè !
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<cmath>
  4. // ham kiem tra so nguyen to
  5.  
  6. int is_prime( int n)
  7. {
  8.      
  9.       if ( n < 2 ) return 0; // cac so nho hon 2 thi ko phai la so nguyen to nen return 0;
  10.       if ( n == 2 ) return 1;
  11.       int t = (int)sqrt(n); // chi can cho chay den can bac 2 cua so do ma thoi
  12.      
  13.       for ( int i = 2 ; i <=t ; i++) // kiem tra xem co phai la so nguyen to khong
  14.       {
  15.              if ( n % i == 0)
  16.              return 0;
  17.     }
  18.     return 1;
  19. }
  20.            
  21. int main()
  22. {
  23.     int n,i= 1 , dem = 0;
  24.     printf("Enter positive integer number: ");
  25.     scanf("%d",&n);
  26.     while (n<=0)
  27.     {
  28.         printf("Enter positive integer number: ");
  29.         scanf("%d",&n);
  30.     }
  31.     // in ra cac so nguyen to
  32.     printf( " 1 , " );
  33.     while(dem < n-1)
  34.     {
  35.        
  36.         if ( is_prime(i))
  37.         { // kiem tra xem no co la so nguyen to hay ko , neu la phai thi thi in ra
  38.        
  39.           printf ( " %d  ," , i);
  40.           dem++; // tang so  lan dem la 1 ;
  41.          
  42.         }
  43.        i++;
  44.  
  45.     }
  46.     getch();
  47.     return 0;
  48. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Nơi ở
  Heaven
  Bài viết
  90

  của bạn đây:
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  void xuat(int* a,int n);
  int check(int n);
  int main()
  {
  	int n;
  	printf("\n nhap n:");
  	scanf("%d",&n);
  	int* a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
  	int t=0;
  	int i=0;
  	while(t<n)
  	{
  		if(check(i)==1)
  			a[t++]=i;
  		i++;
  	}
  	xuat(a,t);
  	free(a);
  	getch();
  	return 0;
  }
  int check(int n)
  {
  	int ok=1;
  	if(n<2)
  		ok=0;
  	if(n==2)
  		ok=1;
  	if(n>2)
  	{
  		for(int k=2;k<n;k++)
  		{
  			ok=1;
  			if(n%k==0)
  			{
  				ok=0;
  				break;
  			}
  		}
  	}
  	return ok;
  }
  void xuat(int* a,int n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("%6d",a[i]);
  	}
  }
  I'll come back

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. short int NT(unsigned int n,unsigned int k=2)
  4. {
  5.    return (n%k && n>k)?NT(n,k+1):n==k;
  6. }
  7.  
  8. int main(void)
  9. {
  10.    unsigned int n;
  11.    printf("So can kiem tra : ");
  12.    scanf("%u%*c",&n);
  13.    for (unsigned int i=2;i<=n;i++)
  14.       printf("\n%u %s so nguyen to",n,NT(n)?"la":"khong la");
  15.  
  16.    scanf("%*c");
  17.    return 0;
  18. }

  Nguồn VN-EASY.COM
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  2

  Thanks các huynh đã giúp đỡ.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  TPHCM quận Thủ Đức
  Bài viết
  48

  Mặc định Tìm các số nguyên tố và in ra các số nguyên tố theo thứ tự từ 1 đến n.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sacraza Xem bài viết
  Ví dụ nếu nhập n=4 thì các số in ra là 1 2 3 5. n=6 thì in ra 1 2 3 5 7 11.
  Đây là đoạn code của mình các bạn chỉ giùm sai chỗ nào ?
  Code:
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  	int n,i,j,b=0,c=0;
  	int a[100];
  	printf("Enter positive integer number: ");
  	scanf("%d",&n);
  	while (n<=0)
  	{
  		printf("Enter positive integer number: ");
  		scanf("%d",&n);
  	}
  	for ( i=2;i<=10000;i++ )
  	{	
  		for ( j=1;j<=i;j++ )
  		{
  			if ( i%j==0 )
  				b=b+1;
  		}
  		if ( b==2 )
  		{
  			c=c+1;
  			a[c]=i;
  		}
  	}
  	for ( i=1;i<=n;i++ )
  		printf ( "no.%d: %d\n",i,a[i] );
  	return 0;
  }
  Bài này có người post cách đây mấy bữa rồi đó bạn, tìm lại sẽ có nhiều trợ giúp hơn đấy. Chúc bạn thành công,
  Kẻ nào bắt buộc nghe ai.
  Luôn luôn vẫn giữ ý sai của mình.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  11

  Mặc định xem mình bài code này

  mọi người xem chổ này sai chổ nào mà sao xuat ra toan =0.đề là nhập 1 mảng kiểm tra xem.số nào la sô Nguyen Tố.=> cout ra.
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4. void nhap(int A[100],int&n)
  5. {  cout<<"moi nhap n";cin>>n;
  6.    for(int i=1;i<=n;i++)
  7.   {
  8.     cout<<"moi nhap phan tu thu ["<<i<<"]=";
  9.      cin>>A[i];
  10.   }
  11. }
  12. void xuat(int A[100],int&n)
  13. {  for(int i=1;i<= n;i++)
  14.     cout<<"\t"<<A[i];
  15. }
  16. int KTSNT(int  n)
  17. {  int i;
  18.    if(n<2) return 0 ;
  19.    else
  20.      for( i=2;i<=n/2;i++)
  21.     if(n%i==0) return 0;
  22.  
  23.     return 1;
  24. }
  25.  
  26. void main()
  27. {
  28. clrscr();
  29. int n,A[100];
  30. nhap(A,n);
  31. for(int i=1;i<=n;i++)
  32. if(KTSNT(A[i]==1)) cout<<A[i];
  33. xuat(A,n);
  34. cout<<"\nso nguyen to la:"<<KTSNT(n);
  35. getch();
  36. }

Các đề tài tương tự

 1. Tính diện tích theo số lượng số nguyên dương nhập vào
  Gửi bởi chetlahet_92 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-10-2012, 12:16 AM
 2. Lập trình C Tính toán theo hàm con thì bị sai??? Cách in ra những số nguyên tố.
  Gửi bởi longnhkse60984 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-07-2012, 12:11 AM
 3. Lập trình C Sắp xếp 3 số nguyên theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi kendinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-09-2010, 03:12 AM
 4. In ra tất cả các số nguyên tố nằm giữa a và b theo c cột?
  Gửi bởi tsnutn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-03-2010, 08:43 AM
 5. Tính giai thừa n (n!) theo số nguyên tố
  Gửi bởi phamtuanic trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-02-2007, 04:53 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn