Chào mọi người !

Mình ngâm cứu và google nguyên buổi chiều, nhưng vẫn rất mơ hồ về self-tracking.

Mọi người có thể giúp mình hiểu thêm về nó dc ko ?

Thanks nhiều !!!!