Mình đang làm bài tập lớn môn lập trình mạng
Đề bài như sau:
Code:
Đề bài : Gửi tin nhắn SMS

Viết chương trình gửi tin nhắn SMS miễn phí/có phí thông qua portal cua ba nhà cung cấp
Viettel,Vinaphone,Mobifone
........................
Mình đã thử đăng nhập với trang vn-zoom và một số trang khác thì mình đã đăng nhập được. Nhưng
đối với trang Viettel và Vinaphone do có captcha bảo vệ lên mình không đăng nhặp được nó báo lỗi:
captcha error mặc dù mình đã dùng một cái picture để hiển thị hình ảnh captcha đó lên.

Ai biết cách xử lí vấn đề này giúp mình với . Thanks..