Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Vấn đề về chèn dữ liệu unicode vào database SQL????

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Mặc định Vấn đề về chèn dữ liệu unicode vào database SQL????

  Code:
  private void InsertCommandHasParameter()
      {
  
        SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
        objCommand.Connection = clas.connect;
        clas.connect.Open();
        objCommand.CommandType = CommandType.Text;
        objCommand.CommandText = "Insert into NHANXET values(@MANX,@MADV,@TENDV,@KHUYETDIEM,@XEPLOAI,@NAMHOC)";
        objCommand.Parameters.Add("@MANX", SqlDbType.NVarChar).Value = txtmanx.Text;
        objCommand.Parameters.Add("@MADV", SqlDbType.NVarChar).Value = txtmadv.Text;
        objCommand.Parameters.Add("@TENDV", SqlDbType.NVarChar).Value = txttendv.Text;
        objCommand.Parameters.Add("@KHUYETDIEM", SqlDbType.NVarChar).Value = txtkhuyetdiem.Text;
        objCommand.Parameters.Add("@XEPLOAI", SqlDbType.NVarChar).Value = txtxeploai.Text;
        objCommand.Parameters.Add("@NAMHOC", SqlDbType.NVarChar).Value = txtnh.Text;           
        objCommand.ExecuteNonQuery();
        clas.connect.Close();
      }
  Nếu mà muốn Insert vô SQL có unicode thì chữ N phải đặt ở đâu các pác!!!!?????

  Hồi bữa có mấy người nói đặc chữ N ở đâu đó trong câu truy vấn, nhưng chả giúp tới nơi gì cả!!!

  Đang bị unicode tốt --> t?t ?????

  Mình làm bằng Access thì ko có gì cả

  Trong DB SQL mình format là NVarchar(50) có dc ko???

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  Đặt N ở đầu bạn ah

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kenturo Xem bài viết
  Đặt N ở đầu bạn ah
  Bạn có thể nói rõ hơn không!

  Chính xác là chỗ nào thế!!!????

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  PHP Code:
  Insert into Diary values(N'Nguyễn Văn A',N'Biên Hòa',N'Đồng Nai'); 

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kenturo Xem bài viết
  PHP Code:
  Insert into Diary values(N'Nguyễn Văn A',N'Biên Hòa',N'Đồng Nai'); 
  Nếu mình bỏ như zì thì nó báo lỗi!!
  "Insert into NHANXET values(N@MANX,N@MADV,N@TENDV,N@KHUYETDIEM,N@XEPLOA I,N@NAMHOC)";

  Ôi chết mất thôi!

  Có paramaster mà!!!!????

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Biên Hòa
  Bài viết
  562

  Mặc định Vấn đề về chèn dữ liệu unicode vào database SQL????

  Thế này thử xem
  Visual C# Code:
  1. private void InsertCommandHasParameter()
  2.         {
  3.  
  4.             SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
  5.             objCommand.Connection = clas.connect;
  6.             clas.connect.Open();
  7.             objCommand.CommandType = CommandType.Text;
  8.             objCommand.CommandText = "Insert into NHANXET values(@MANX,@MADV,@TENDV,@KHUYETDIEM,@XEPLOAI,@NAMHOC)";
  9.             objCommand.Parameters.Add("@MANX", SqlDbType.NVarChar).Value = "N"+txtmanx.Text;
  10.             objCommand.Parameters.Add("@MADV", SqlDbType.NVarChar).Value = "N"+txtmadv.Text;
  11.             objCommand.Parameters.Add("@TENDV", SqlDbType.NVarChar).Value = "N"+txttendv.Text;
  12.             objCommand.Parameters.Add("@KHUYETDIEM", SqlDbType.NVarChar).Value = "N"+txtkhuyetdiem.Text;
  13.             objCommand.Parameters.Add("@XEPLOAI", SqlDbType.NVarChar).Value = "N"+txtxeploai.Text;
  14.             objCommand.Parameters.Add("@NAMHOC", SqlDbType.NVarChar).Value = "N"+txtnh.Text;                      
  15.             objCommand.ExecuteNonQuery();
  16.             clas.connect.Close();
  17.         }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Nếu mà vậy thì nó sẽ cộng N vô trước chuỗi luôn sao!!!!!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Nơi nào đó có em
  Bài viết
  87

  Mặc định Bạn tự chuyển sang C# nhé

  Làm như này
  VB Code:
  1.         Public Function AddNewCustomer(ByVal customer As CInfoCustomer) As Boolean
  2.             Me.Connect()
  3.             Dim bCheck As Boolean = True
  4.             Dim query As String = "insert into KHACHHANG(MAKH,HOTENKH,CMND,NGAYSINH,DIACHI,DIENTHOAI,EMAIL,PWD) values('" + customer.CustomerID + "',N'" + customer.CustomerName + "','" + customer.IdentityCard + "','" + customer.Birthday + "',N'" + customer.Address + "','" + customer.PhoneNumber + "','" + customer.EMail + "','" + customer.Password + "')"
  5.  
  6.             Me.command = New SqlCommand(query, connection)
  7.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@MAKH", customer.CustomerID.Trim()))
  8.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@HOTENKH", customer.CustomerName.Trim()))
  9.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@CMND", customer.IdentityCard.Trim()))
  10.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@NGAYSINH", customer.Birthday))
  11.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@DIACHI", customer.Address.Trim()))
  12.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@DIENTHOAI", customer.PhoneNumber.Trim()))
  13.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@EMAIL", customer.EMail.Trim()))
  14.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@PWD", customer.Password.Trim()))
  15.  
  16.             Try
  17.                 Me.command.ExecuteNonQuery()
  18.                 Me.Disconnect()
  19.             Catch ex As Exception
  20.                 Me.Disconnect()
  21.                 bCheck = False
  22.                 Throw ex
  23.             End Try
  24.             Return bCheck
  25.         End Function

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi manhhung1109 Xem bài viết
  Làm như này
  VB Code:
  1.         Public Function AddNewCustomer(ByVal customer As CInfoCustomer) As Boolean
  2.             Me.Connect()
  3.             Dim bCheck As Boolean = True
  4.             Dim query As String = "insert into KHACHHANG(MAKH,HOTENKH,CMND,NGAYSINH,DIACHI,DIENTHOAI,EMAIL,PWD) values('" + customer.CustomerID + "',N'" + customer.CustomerName + "','" + customer.IdentityCard + "','" + customer.Birthday + "',N'" + customer.Address + "','" + customer.PhoneNumber + "','" + customer.EMail + "','" + customer.Password + "')"
  5.  
  6.             Me.command = New SqlCommand(query, connection)
  7.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@MAKH", customer.CustomerID.Trim()))
  8.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@HOTENKH", customer.CustomerName.Trim()))
  9.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@CMND", customer.IdentityCard.Trim()))
  10.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@NGAYSINH", customer.Birthday))
  11.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@DIACHI", customer.Address.Trim()))
  12.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@DIENTHOAI", customer.PhoneNumber.Trim()))
  13.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@EMAIL", customer.EMail.Trim()))
  14.             Me.command.Parameters.Add(New SqlParameter("@PWD", customer.Password.Trim()))
  15.  
  16.             Try
  17.                 Me.command.ExecuteNonQuery()
  18.                 Me.Disconnect()
  19.             Catch ex As Exception
  20.                 Me.Disconnect()
  21.                 bCheck = False
  22.                 Throw ex
  23.             End Try
  24.             Return bCheck
  25.         End Function

  Oh yes! đúng vậy rồi thanks bác nhé!!!

Các đề tài tương tự

 1. Làm thế nào để chuyển đổi Unicode tổ hợp sang Unicode dựng sẳn dùng std::codecvt?
  Gửi bởi doicanhden trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-08-2013, 10:27 AM
 2. MS SQL Lỗi Không attach được database trong sql 2005, lỗi: not able to access database under current security context
  Gửi bởi hugo158 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 02:51 AM
 3. C++ : Convert TCVN3 to Unicode và ngược lại Unicode to TCVN3
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-01-2013, 10:06 PM
 4. Đưa dữ liệu Unicode vào database trong c#?
  Gửi bởi ngngdan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-07-2011, 02:09 AM
 5. Lỗi khi thêm dữ liệu chứa Unicode vao database khi nhập qua textBox
  Gửi bởi vannhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 28-11-2010, 09:32 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn