Mình mới làm quen mới crytal report nên còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Mình muốn thiết kế 1 report có 3 phần
- Phần 1 Master - Các thông tin của dòng A trong TableA
- Phần 2 Detail - Các thông tin của các dòng B trong TableB (Bảng B nhận khóa ngoại từ A)
- Phần 3 Hiển thị một số thông tin còn lại của dòng A
Phần 1 và 2 mình làm được rồi, chủ yếu còn lại à phần 3. Ở phần 3 có một số trường text lớn, mà lúc hiển thị trên report, thì nó chỉ có thể nằm ở trang 1 hoặc là nhảy sang hẳn trang 2 nếu phần còn lại của trang 1 ko đủ lớn . Dẫn đến đôi lúc trang 1 bị trống dưới. Mình ko biết giải quyết thế nào? Mình muốn nó hiển thị như trong word, hết trang 1 rồi mới nhảy sang trang 2