Công ty mình có 1 server Chạy Win server 2003
Các máy khác dùng WinXP và Win7
Bên mình muốn cài SourceSafe để quản lý dự án.
Hiện tại mình cài như sau:

Server:
- Vào Source Safe Administrator, tạo user và database
+ Database tên là data1, đặt tại d:/vss/data1
- Vào Source Safe tạo dự án (Nhìn giống cái thư mục ý) có tên 'project1' bên trong data1, set Working Folder cho Database 'data1' là D:\xampp\htdocs\Project\
set Working Folder cho 'prọect1' là D:\xampp\htdocs\Project\project1\
- Mình dùng máy Client, put 1 file lên, vào server thấy file đó đã có trên SourceSafe nhưng lại chưa có trong thư mục D:\xampp\htdocs\Project\project1\
Mục đích của mình là muốn đưa thẳng lên thư mục đó để lập trình viên có thể chạy được dự án từ đường dẫn server chứ ko lập trình tại localhost
Hi vọng đc giúp đỡ !