Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: so sánh các cột trong datagridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Talking so sánh các cột trong datagridview

  mình có 1 datagridview như sau:
  Mã loại(combobox) || Mã hàng(combobox) || Tên hàng(textbox)

  Mình muốn khi chọn combobox của mã loại (load từ CSDL) thì combobox của Mã hàng sẽ tự hiện các mã hàng thuộc Mã loại đó. Tên hàng sẽ hiện Tên hàng của Mã hàng.

  Mình làm chỉ được 1 hàng đầu, còn hàng thứ 2 thì báo lỗi, Mong các bạn giúp mình với!
  Code của mình:

  private void Dsphieunhap_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  for (int i = 0; i < Dsphieunhap.Rows.Count; i++)
  {
  string sql1 = "Select * from chungloai";
  maloai.DataSource = kn.TaoBang(sql1);
  maloai.DisplayMember = "Maloai";

  string sql2 = "Select Mahang from hanghoa where Maloai = '" + Dsphieunhap.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() + "'";
  mahang.DataSource = kn.TaoBang(sql2);
  mahang.DisplayMember = "Mahang";
  }
  }
  catch { }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sonsonsonson : 12-08-2011 lúc 01:08 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Sau không ai trả lời mình thế??? huhuhu. Mình đang làm Niên luận 2 mà gặp cái này...còn 1 tuần nữa nộp rồi, các bạn pro c# giúp mình với.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  - Làm thế này đi
  Code:
     private void Combobox_SelectionChange( object sender, EventArgs e){       
         Combobox cbox = sender as Combobox;
         if (cbox là Combobox Mã Loại){
           //-- Clear danh sách mã hàng ở combobox mã hàng
           //-- Khởi tạo danh sách mã hàng mới cho combobox mã hàng
         }       
         else if (cbox là Combobox Mã Hàng){
            //-- Lập câu truy vấn lấy tên hàng dựa vào mã hàng và mã loại
            //-- Xuất tên hàng
         }
     }
  - Nếu bạn làm không được bài NL thì liên lạc với mình. Giá cả thỏa thuận

  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
  ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  (0969.867.490 - ltnghia.wins@gmail.com)

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  124

  Bạn thay 2 dòng code này
  Visual C# Code:
  1. mahang.DataSource = kn.TaoBang(sql2);
  2. mahang.DisplayMember = "Mahang";

  bằng đoạn code này thử xem
  Visual C# Code:
  1. DataTable dt = kn.TaoBang(sql2);
  2. int m=dt.Rows.Count;
  3. string[] danhsach = new string[m-1];
  4. for (int i = 0; i < dt.Rows.Count - 1; i++)
  5. {
  6.     danhsach[i] = dt.Rows[i][0].ToString();
  7. }
  8. mahang.Items.AddRange(danhsach);
  Chia sẻ là học hỏi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi emxinh27 Xem bài viết
  Bạn thay 2 dòng code này
  Visual C# Code:
  1. mahang.DataSource = kn.TaoBang(sql2);
  2. mahang.DisplayMember = "Mahang";

  bằng đoạn code này thử xem
  Visual C# Code:
  1. DataTable dt = kn.TaoBang(sql2);
  2. int m=dt.Rows.Count;
  3. string[] danhsach = new string[m-1];
  4. for (int i = 0; i < dt.Rows.Count - 1; i++)
  5. {
  6.     danhsach[i] = dt.Rows[i][0].ToString();
  7. }
  8. mahang.Items.AddRange(danhsach);
  Cảm ơn bạn đã trả lời nhiệt tình và đây là kết quả:
  - Mình dùng code của mình
  private void Dsphieunhap_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  for (int i = 0; i < Dsphieunhap.Rows.Count-1; i++)
  {
  string sql1 = "Select * from chungloai";
  maloai.DataSource = kn.TaoBang(sql1);
  maloai.DisplayMember = "Maloai";

  string sql2 = "Select Mahang from hanghoa where Maloai = '" + Dsphieunhap.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() + "'";
  mahang.DataSource = kn.TaoBang(sql2);
  mahang.DisplayMember = "Mahang";

  /*DataTable dt = kn.TaoBang(sql2);
  int m = dt.Rows.Count;
  string[] danhsach = new string[m - 1];
  for (int j = 0; j < dt.Rows.Count - 1; j++)
  {
  danhsach[j] = dt.Rows[j][0].ToString();
  }
  mahang.Items.AddRange(danhsach);*/
  }
  }
  catch { }
  }

  Kết quả:

  Mã hàng thuộc Mã loại 3 điều hiện ra đúng nhưng chỉ làm được 1 hàng đầu, qua hàng thứ 2 khi đổi Mã loại thì nó báo lỗi


  - Mình sử dụng code của bạn:
  private void Dsphieunhap_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  for (int i = 0; i < Dsphieunhap.Rows.Count-1; i++)
  {
  string sql1 = "Select * from chungloai";
  maloai.DataSource = kn.TaoBang(sql1);
  maloai.DisplayMember = "Maloai";

  string sql2 = "Select Mahang from hanghoa where Maloai = '" + Dsphieunhap.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() + "'";
  //mahang.DataSource = kn.TaoBang(sql2);
  //mahang.DisplayMember = "Mahang";

  DataTable dt = kn.TaoBang(sql2);
  int m = dt.Rows.Count;
  string[] danhsach = new string[m - 1];
  for (int j = 0; j < dt.Rows.Count - 1; j++)
  {
  danhsach[j] = dt.Rows[j][0].ToString();
  }
  mahang.Items.AddRange(danhsach);
  }
  }
  catch { }
  }
  Kết quả:
  - Chọn Mã loại lần 1:


  - Chọn Mã loại lần 2:


  Nó không hiểu lệnh truy vấn!!! Giúp mình với.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Mặc định so sánh các cột trong datagridview

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi latuine Xem bài viết
  - Làm thế này đi
  Code:
     private void Combobox_SelectionChange( object sender, EventArgs e){       
         Combobox cbox = sender as Combobox;
         if (cbox là Combobox Mã Loại){
           //-- Clear danh sách mã hàng ở combobox mã hàng
           //-- Khởi tạo danh sách mã hàng mới cho combobox mã hàng
         }       
         else if (cbox là Combobox Mã Hàng){
            //-- Lập câu truy vấn lấy tên hàng dựa vào mã hàng và mã loại
            //-- Xuất tên hàng
         }
     }
  Bạn có thể viết code cụ thể cho mình được không? Mình còn vướng chỗ này nữa àh, mấy phần khác thì ok cả rồi! Cảm ơn bạn trước nhe!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  - Tôi đưa ý tưởng rồi thì bạn tự Code đi chứ ( dùng SqlDataReader đi )
  Code:
    //-- Khởi tạo SqlCommand cmd
    //-- SqlDataReader reader = cmd.ExcuteReader();
    //-- Nếu reader.Read() == true thì lấy dữ liệu reader.GetString( [chỉ số cột] )
    //-- Bởi vì dữ liệu đang được quản lý bởi reader là 1 mảng (bảng) nên cần có chỉ số cột
    //-- Số lượng cột tùy thuộc vào các thành phần được chọn trong câu SELECT của bạn
  - Mình đóng góp thêm ý kiến cá nhân này
  + bạn đưa combobox vào trong datagridView để làm gì. Trong khi các combobox đó lại chứa cùng 1 loại dữ liệu
  + Nếu 1 combobox Mã Loại chứa 10 mẫu tin và bạn có 10 hàng trong dataGridView thì <=> bạn đang lưu trữ 100 mẫu tin trên RAM. Và ở đây bạn lại cho thêm 1 combobox Mã Hàng nữa vào dataGridView.
  + Khi dùng thực tế thì sẽ có bao nhiêu loại hàng > hay < 10. 1 loại hàng sẽ có bao nhiêu mã hàng . 1 danh sách đặc hàng sẽ có bao nhiêu dòng ?

  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
  ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  (0969.867.490 - ltnghia.wins@gmail.com)

Các đề tài tương tự

 1. Chuyển con trỏ về 1 ô trong datagridview (Get focus cell in datagridview)
  Gửi bởi haingo08tlt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 10-11-2015, 07:30 PM
 2. Database Gán giá trị cho combobox trong dataGridView Khi chọn dòng trong dataGridView
  Gửi bởi anhhuyquan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 26-05-2013, 08:39 AM
 3. datagridview.Row[index].selected có sử dụng để chọn một row trong datagridview
  Gửi bởi vanthanhkbs trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 21-06-2012, 07:49 PM
 4. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-06-2012, 02:29 AM
 5. Di chuyển đến 1 row trong datagridview và combobox trong datagridview
  Gửi bởi I.Coder trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-07-2011, 03:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn