-Trong dot net bar có statủstip không? hay sử dụng mặt định của vs?