Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Chèn dữ liệu từ textbox hoặc combobox vào datagridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Mặc định Chèn dữ liệu từ textbox hoặc combobox vào datagridview

  Mình có 1 form như hình:

  Mình muốn đưa dữ liệu từ các textbox (tb_tenhang và tb_soluong) vào datagridvew (dshanghoa) khi nhấn vào button Thêm (bt_them).
  Như hình các bạn thấy mình chỉ chèn được có 1 hàng đầu, nếu chèn thêm nữa thì dữ liệu sau sẽ đè lên dữ liệu trước. Cứ thế mình mãi mãi cũng chỉ chèn được 1 dòng duy nhất không chèn được dòng thứ 2.
  Các bạn giúp mình với!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  - Code tham khảo
  Visual C# Code:
  1. dataGridView.AllowUserToAddRows = false;
  2. private void ADD_VALUE(){
  3.          dataGridView.Rows.Add(1);
  4.          int indexRow = dataGridView.Rows.Count - 1;
  5.          dataGridView[ 0 , indexRow ].Value = textBox_TenHang.Text;
  6.          dataGridView[ 1 , indexRow ].Value = textBox_SoLuong.Text;
  7. }

  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
  ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  (0969.867.490 - ltnghia.wins@gmail.com)

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ mình chèn vào được rồi, nhưng mình muốn xóa 1 dòng bất kỳ trong datagridview thì làm sao bạn?
  ví dụ:

  Ở hình trên mình muốn xóa dòng Máy tính khi nhấn nút xóa (bt_xoa).

  Bạn giúp mình nhe! Cảm ơn bạn nhiều. Nhân tiện cho hỏi: Sao bạn rành c# quá vậy? Bạn đọc tài liệu nào chỉ mình với !?!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  An Giang
  Bài viết
  502

  Hi vọng giúp đc bạn:
  Visual C# Code:
  1. int RowIndex = DataGridView1.CurrentRow.Index;
  2. DataGridView1.Rows.RemoveAt(RowIndex);

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  TP Cần Thơ - Lộ 91B
  Bài viết
  215

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sonsonsonson Xem bài viết
  Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ mình chèn vào được rồi, nhưng mình muốn xóa 1 dòng bất kỳ trong datagridview thì làm sao bạn?
  ví dụ:

  Ở hình trên mình muốn xóa dòng Máy tính khi nhấn nút xóa (bt_xoa).

  Bạn giúp mình nhe! Cảm ơn bạn nhiều. Nhân tiện cho hỏi: Sao bạn rành c# quá vậy? Bạn đọc tài liệu nào chỉ mình với !?!
  - Tôi không phải pro C#.
  - Tôi ít đọc tài liệu lắm nên ko bít chỉ bạn thế nào. Nhưng có người bạn của tôi nói lại là trong nhà sách có 1 tập gồm 8 cuốn sách hướng dẫn lập trình C# từ cơ bản -> nâng cao, người dịch lại 8 cuốn này tên Thiện hay Thiên gì đó. Bạn tìm bộ sách đó đọc đi, nó hay đấy

  - Nếu bạn có đề tài nào làm ko được thì liên lạc với tôi. Giá cả thỏa thuận. Sản phẩm bạn nhận được là 1 Source Code + 1 file hướng dẫn các điểm khó trong Source ( phòng hờ giáo viên hỏi )

  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG VIỆC
  ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  (0969.867.490 - ltnghia.wins@gmail.com)

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Mặc định Chèn dữ liệu từ textbox hoặc combobox vào datagridview

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huuhung Xem bài viết
  Hi vọng giúp đc bạn:
  Visual C# Code:
  1. int RowIndex = DataGridView1.CurrentRow.Index;
  2. DataGridView1.Rows.RemoveAt(RowIndex);
  Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nhưng sau khi mình thực hiện như bạn thì nó báo lỗi này:


  Gỡ rối giùm mình với.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  An Giang
  Bài viết
  502

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sonsonsonson Xem bài viết
  Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nhưng sau khi mình thực hiện như bạn thì nó báo lỗi này:


  Gỡ rối giùm mình với.
  DataGirdView1 khác với DataGridView
  Mình thấy bạn nên tìm hiểu kỹ về những cái căn bản đi rùi đến nâng cao

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  85

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huuhung Xem bài viết
  DataGirdView1 khác với DataGridView
  Mình thấy bạn nên tìm hiểu kỹ về những cái căn bản đi rùi đến nâng cao
  Hihihi...bạn chưởi đúng lắm! Điều cơ bản vậy mà mình quên mất. Mình đã làm được cảm ơn bạn rất rất nhiều.

  Các bạn cho mình hỏi 1 câu nữa nhe!

  Ví dụ như trong datagridview trên đã có mặt hàng là máy tính, khi người dùng nhập mặt hàng máy tính vào textbox Tên hàng và nhấn button Thêm, thì chương trình sẽ báo lỗi "Mặt hàng này đã tồn tại" và không cho chèn vào datagridview.

  Làm ơn giúp mình với. Tụi mình chỉ mới làm quen c# à, mà thầy đưa bài tập về nhà đồi hỏi cao quá.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  36

  Mặc định code nè coi theo vd của tui làm lai là được

  Visual C# Code:
  1.         private void BindingText()
  2.         {
  3.             txtMaBenhNhan.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "MaBN");
  4.             txtTenBenhNhan.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "TenBN");
  5.             dtpNgaySinh.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "NgaySinh");
  6.             txtNoiSinh.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "NoiSinh");
  7.             cboGioiTinh.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "GioiTinh");
  8.             txtCMND.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "CMND");
  9.             dtpNgayNhapVien.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "NgayNhapVien");
  10.             txtMacBenh.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "MacBenh");
  11.             txtNguoiThan.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "NguoiThan");
  12.             cboMaPhong.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource, "MaPhong");
  13.         }
  14.         //////////////////////////
  15.         private void XoaBinding()
  16.         {
  17.             txtMaBenhNhan.DataBindings.Clear();
  18.             txtTenBenhNhan.DataBindings.Clear();
  19.             dtpNgaySinh.DataBindings.Clear();
  20.             txtNoiSinh.DataBindings.Clear();
  21.             cboGioiTinh.DataBindings.Clear();
  22.             txtCMND.DataBindings.Clear();
  23.             dtpNgayNhapVien.DataBindings.Clear();
  24.             txtMacBenh.DataBindings.Clear();
  25.             txtNguoiThan.DataBindings.Clear();
  26.             cboMaPhong.DataBindings.Clear();
  27.         }
  28.  
  29.         private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
  30.         {
  31.  
  32.             if (MessageBox.Show("Delete?", "Note", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
  33.             {
  34.                 ClsConnBenhNhan CC = new ClsConnBenhNhan();
  35.                 int rowaffected = CC.DeleteBN(txtMaBenhNhan.Text);
  36.                 if (rowaffected > 0)
  37.                 {
  38.                     MessageBox.Show("Xóa thông tin bệnh nhân thành công");
  39.                     dataGridView1.DataSource = CC.GetBN();
  40.                     XoaBinding();
  41.                     BindingText();
  42.                 }
  43.             }
  44.  
  45.         }

Các đề tài tương tự

 1. Chuyển Textbox thành Combobox trong DataGridView
  Gửi bởi namthienlong2001 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 29-06-2016, 02:06 PM
 2. ComboBox, TextBox trong DataGridView
  Gửi bởi thanhthanh0910 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-07-2014, 05:53 PM
 3. Algorithm Làm Thế Nào Load Dữ Liệu Từ Datagridview ở Form1 Sang Textbox và Combobox ở Form 2 ???
  Gửi bởi thanhtungdesigner trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-07-2013, 09:53 AM
 4. Giá trị combobox không giống với giá trị combobox ở datagridview khi mình insert
  Gửi bởi suzuke169 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-07-2011, 03:48 PM
 5. Lấy dữ liệu từ TextBox hoặc Button lưu vào DataGridView ?
  Gửi bởi robocon1183 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-08-2009, 09:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn