Tình hình là chiều mai em thi lại lý thuyết C vì lần thi đầu không biết lịch. Nếu không thi đc phải học lại sao ý! Anh nào có đề thi lý thuyết C thương tình post em xin với! Cảm ơn nhiều ạ.